Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Νεανική ιδιοπαθής αρθρίτιδα : Πολυαρθρίτιδα/πολυαρθραλγίες

Πολυαρθρίτιδα ή/και πολυαρθραλγίεςπαρατηρούνται σε μεγάλη ποικιλία νοσημάτων (λοιμώξεις, ρευματικά, συγγενή ή κληρονομικά νοσήματα, νεοπλάσματα, κ. ά. (ΠΙΝΑΚΑΣ 33).

ΠΙΝΑΚΑΣ 33

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΠΟΛΥΑΡΘΡΙΤΙΔΑ/ΠΟΛΥΑΡΘΡΑΛΓΙΕΣ

Ρευματικά νοσήματα

 • Νεανική αγκυλοποιητική σπονδυλαρθροπάθεια
 • Νεανική ψωριασική αρθρίτιδα
 • Εντεροπαθητικές αρθροπάθειες
 • Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος
 • Γωσινοφιλική περιτονιίτιδα

Λοιμώδη νοσήματα

 • Νόσος Lyme
 • Αντιδραστικές αρθρίτιδες
 • Βρουκέλλωση
 • Βακτηριδιακή μηνιγγίτιδα
 • Ερυθρά
 • Γονοκοκκικές λοιμώξεις
 • Χρόνια υποτροπιάζουσα πολυεστιακή οστεομυελίτιδα
 • Παρωτίτιδα
 • Ηπατίτιδα Β
 • Λοιμώξεις από αδενοϊούς
 • Ερπητικές λοιμώξεις
 • Περινεφρικό απόστημα
 • Λοιμώξεις από Yersinia enterocolitica

Συγγενή – κληρονομικά νοσήματα

 • Σύνδρομα οικογενούς υπερτροφικής υμενίτιδας
 • Βλεννοπολυσακχαριδώσεις
 • Βλεννολιπιδώσεις τύπου ΙΙΙ
 • Νόσος Farber
 • Επιφυσιακές δυσπλασίες
 • Δρεπανοκυτταρική αναιμία
 • Νεανική υαλινοϊνωμάτωση

Νεοπλάσματα

 • Λέμφωμα
 • Λευχαιμία
 • Νευροβλάστωμα

Αλλα

 • Σαρκοείδωση
 • Σύνδρομο υπερευλυγισίας
 • Ιδιοπαθής οστεόλυση
 • Πολυκεντρική δικτυοϊστιοκυττάρωση
 • Ιδιοπαθής υπερτροφική οστεοαρθροπάθεια

ΛΟΙΜΩΔΕΙΣ ΑΡΘΡΙΤΙΔΕΣ

Σηπτική αρθρίτιδα : Σηπτική πολυαρθρίτιδα είναι πολύ ασυνήθιστη, αν και οι γονοκοκκικές λοιμώξεις μπορεί να συνοδεύονται από πρώιμη πολυαρθρική φάση.

Νόσος Lyme : Μπορεί να προκαλέσει πολυαρθρίτιδα, αλλά διακρίνεται συνήθως από την πολυαρθρική NIA από τον διαλείποντα χαρακτήρα της αρθρίτιδας και τις συνοδές δερματικές, νευρολογικές και καρδιακές εκδηλώσεις.

Ιογενής ηπατίτιδα : Ο ιός της ηπατίτιδας τύπου Β μπορεί να προκαλέσει πυρετό και αρθρίτιδα σε συνδυασμό με κνίδωση ή άλλα εξανθήματα πριν από την κλινική εκδήλωση της ηπατίτιδας (Duffy J et al, 1976).  Άλλο νόσημα που έχει την ίδια εικόνα και πρέπει να αποκλείεται από την ΔΔ, ιδιαίτερα σε μικρότερα παιδιά, είναι η πλημμελώς θεραπευθείσα βακτηριδιακή μηνιγγίτιδα.

Στρεπτοκοκκικές λοιμώξεις : Αρκετά παιδιά με NIA έχουν λοίμωξη του αναπνευστικού κατά τον χρόνο της έναρξης της νόσου, συχνά από στρεπτόκοκκο. Εάν τα παιδιά αυτά έχουν μεταναστευτική πολυαρθρίτιδα και αύξηση της ASO, χωρίς καρδίτιδα, πρέπει να θεωρούνται ότι πάσχουν από ΟΡΠ. Εάν όμως η αρθρίτιδα διαρκέσει πάνω από 6 εβδομάδες, φαινόμενο σπάνιο στον ΟΡΠ, η διάγνωση κλίνει υπέρ της NIA.

ΟΡΟΝΟΣΙΑΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

Ορονοσιακού τύπου αντιδράσεις, ιδιαίτερα σε διάφορα φάρμακα και συνήθως στα αντιβιοτικά, μπορεί να συνοδεύονται από υψηλό, διαλείποντα πυρετό, διάρκειας εβδομάδων ή μηνών. Οι περισσότεροι ασθενείς σχεδόν πάντα έχουν σημεία ήπιας αρθρίτιδας λίγες εβδομάδες μετά την εμφάνιση του πυρετού. Μερικοί έχουν διαλείποντα πυρετό αρκετούς μήνες ή ακόμα και ένα χρόνο πριν από την κλινική εμφάνιση της αρθρίτιδας.

ΑΓΚΥΛΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΠΟΝΔΥΛΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΑ

Στα παιδιά, εκδηλώνεται συνήθως με αρθρίτιδα μεγάλων αρθρώσεων των κάτω άκρων και λιγότερο συχνά με προσβολή του αξονικού σκελετού, αν και πρώιμη εκδήλωση της νόσου μπορεί να είναι παροδικός πόνος στην κατώτερη οσφύ ή τον γλουτό.

Η σκέψη της ΝΑΣ πρέπει να μπαίνει σε παιδιά με πολυαρθρίτιδα και ενθεσοπάθεια, ιδιαίτερα σε αγόρια ηλικίας >10 ετών με οικογενειακό ιστορικό σπονδυλαρθροπαθειών. 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΔΗΣ ΛΥΚΟΣ

Πρέπει να μπαίνει στη ΔΔ σε κορίτσια προεφηβικής ή εφηβικής ηλικίας με πολυαρθρίτιδα. Η αρθρίτιδα του ΣΕΛ συχνά υποδύεται NIA και η σωστή διάγνωση γίνεται αργότερα όταν εμφανισθούν οι υπόλοιπες τυπικές εκδηλώσεις του ΣΕΛ (εξάνθημα τύπου πεταλούδας, αλωπεκία, νεφρίτιδα, εκδηλώσεις από το ΚΝΣ, φαινόμενα Raynaud, λευκοπενία ή αιμολυτική αναιμία). Οποιοδήποτε από τα κλινικά αυτά ευρήματα ή παρουσία ενεργού ιζήματος στα ούρα σ’ ένα παιδί με πολυαρθρίτιδα είναι ισχυρή ένδειξη ΣΕΛ.

Η διάγνωση επιβεβαιώνεται με την ανεύρεση θετικών ΑΝΑ σε υψηλούς τίτλους και περιφερικό τύπο και αντι-DNA ή υποσυμπληρωματιναιμίας. Συχνά, τα αντι-DNA προηγούνται των κλινικών χαρακτηριστικών εκδηλώσεων του ΣΕΛ.

Φαινόμενα Raynaud σε συνδυασμό με αρθρίτιδα πρέπει να στρέφουν την σκέψη στη συστηματική σκληροδερμία, τον ΣΕΛ και την μικτή νόσο του συνδετικού ιστού. Φαινόμενα Raynaud πολύ σπάνια παρατηρούνται στη NIA. 

Αν και η αναιμία είναι συχνή σε παιδιά με σοβαρή NIA, δεν συνοδεύεται από θετική Coombs. Αιμολυτική αναιμία συνήθως δηλώνει άλλο νόσημα του συνδετικού ιστού, ιδίως ΣΕΛ.

ΔΕΡΜΑΤΟΜΥΟΣΙΤΙΔΑ/ΠΟΛΥΜΥΟΣΙΤΙΔΑ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΛΗΡΟΔΕΡΜΙΑ

Μπορεί να εκδηλωθούν με αρθρίτιδα. Οι υπόλοιπες εκδηλώσεις των νοσημάτων αυτών γενικά οδηγούν στη σωστή διάγνωση. Στην παιδική ηλικία, η φλεγμονώδης μυοσίτιδα σχεδόν πάντα συνοδεύεται από το χαρακτηριστικό δερματικό εξάνθημα, ενώ μεμονωμένη πολυμυοσίτιδα είναι σπάνια. Η σκληροδερμία μπορεί να εκδηλωθεί αθόρυβα και οι υποδερματικές ασβεστώσεις να συγχυθούν με ρευματοειδή οζίδια.

ΗΩΣΙΝΟΦΙΛΙΚΗ ΠΕΡΙΤΟΝΙΙΤΙΔΑ

Σπάνια, αρχίζει με δυσκαμψία και συμμετρική πολυαρθρίτιδα, που μπορεί να αποδοθεί σε NIA (Olson NY et al, 1986; Ching DWT and Petrie JP, 1991). Αργότερα, η χαρακτηριστική πάχυνση του δέρματος και η βιοψία θέτουν την διάγνωση.

ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΙΣ ΕΝΤΕΡΟΠΑΘΕΙΕΣ

Οι ασυμπτωματικές φλεγμονώδεις εντεροπάθειες μπορεί να εκδηλωθούν ή να επιπλακούν με πολυαρθρίτιδα, η οποία συνήθως είναι περισσότερο παροδική από την αρθρίτιδα της NIA. Η νόσος του Whipple μπορεί να προκαλέσει περιφερική αρθρίτιδα στα παιδιά, αλλά είναι πολύ σπάνια.

ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΕΣ

Οι ανοσοανεπάρκειες, ιδιαίτερα η εκλεκτική ανεπάρκεια της IgA και η υπογαμμασφαιριναιμία, συνδέονται με αρθρίτιδα πανομοιότυπη με NIA. Η αρθρίτιδα η σχετιζόμενη με υπογαμμασφαιριναιμία έχει τους εξής χαρακτήρες :

Αφορά κυρίως μεγάλες αρθρώσεις

 • Είναι συνήθως ήπια, μη παραμορφωτική και μη διαβρωτική, αν και ενίοτε συνοδεύεται από διαβρώσεις και μικρογναθία (Cassidy JT and Petty RE, 2000; Ferrari R and Ford PM, 1994)
 • Δεν συνδυάζεται με θετικό RA test και υποδόρια οζίδια (Good RA et al, 1955; Good RA and Ritstein J, 1960; Barnett EV et al, 1970; Grayzel AI et al, 1977
 • Συχνά βελτιώνεται με ΕΦ εγχύσεις IgG (Webster AD et al, 1976).

ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

Η διήθηση των οστών ή του αρθρικού υμένα από νεοπλασματικά κύτταρα μπορεί να υποδύεται πολυαρθρίτιδα, αλλά, στις περιπτώσεις αυτές, οι αλλοιώσεις εντοπίζονται εξω-αρθρικά. Μερικές φορές αναπτύσσεται ύδραρθρος. Αρθρίτιδα σαν εκδήλωση κακοήθειας είναι συχνή στην όψιμη εφηβική ηλικία, δεδομένου ότι στην ηλικία αυτή ο ερυθρός μυελός παύει να καταλαμβάνει τα άκρα των μακρών οστών.

Επιπρόσθετα με τις συστηματικές εκδηλώσεις του κακοήθους νοσήματος, τα παιδιά με αιματολογικές κακοήθειες μπορεί να έχουν μέτρια έως σοβαρή αναιμία ή αύξηση της ΤΚΕ. Τα λευκά αιμοσφαίρια ή τα αιμοπετάλια είναι χαμηλά ή φυσιολογικά, ενώ στη NIA, συνήθως αυξημένα. Η σωστή διάγνωση σε μερικά παιδιά μπορεί να καθυστερήσει έως 3-6 μήνες. Η εξέταση του μυελού των οστών και οι ακτινογραφίες είναι συνήθως διαγνωστικές.

ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ

Στα πολύ μικρά παιδιά μπορεί να προκαλέσει δακτυλίτιδα (σύνδρομο χεριού-ποδιού), η οποία μπορεί να υποδύεται πραγματική αρθρίτιδα, ενώ άλλοτε προκαλεί μικρο-εμφρακτα τα οποία οδηγούν σε περιαρθρίτιδα και περιοστίτιδα.

ΣΥΓΓΕΝΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

Σύνδρομο υπερευλυγισίας : Συνδέεται με τοπικές ή διάχυτες αρθραλγίες, συνδεσμικές κακώσεις των ποδοκνημικών, υδράρθρους των γονάτων, εξαρθρήματα/υπεξαρθρήματα (ώμων, ισχίων, ΣΣ), υποτροπιάζουσα οσφυαλγία, παθολογικό βάδισμα και παραμορφώσεις των αρθρώσεων (Nef W and Gerber NJ, 1998; Adib N et al, 2005). Η όλη εικόνα μπορεί να υποδύεται ή να συνυπάρχει με NIA (Scharf Y and Nahir AM, 1982; Biro F et al, 1983).  

Σύνδρομο Ehlers-Danlos : Συνδέεται με αρθραλγίες (Osborn TG et al, 1981).

Προοδευτική οστεοποιός μυίτιδα : Μπορεί να εκδηλωθεί με μεμονωμένες συγκάμψεις των αρθρώσεων παρόμοιες με NIA.

Οικογενής διαχωριστική οστεοχονδρίτιδα : Μπορεί να υποδύεται πολυαρθρική NIA (Robinson RP et al, 1978).

Πρώιμο οίδημα, σύνδρομο Noonan και σύνδρομο Turner : Μπορεί να προκαλέσουν διάχυτη διόγκωση των μαλακών μορίων της ραχιαίας επιφάνειας των χεριών και των ποδιών παρόμοια με την διόγκωση την οφειλόμενη στον συνδυασμό υδράρθρων των μικρών αρθρώσεων και τενοντοελυτρίτιδας σε παιδιά με πολυαρθρική NIA.

Το σύνδρομο Turner συνδέεται σπάνια με την NIA (Balestrazzi P et al, 1986; Foeldvari I and Wuesthof A, 1997; Zulian F et al, 1998; Wihlborg CE et al, 1999; Suzuki K et al, 2004). Η αρθρίτιδα στο νόσημα αυτό είναι πολυαρθρική ή ολιγοαρθρική. Τα παιδιά με πολυαρθρική νόσο έχουν πρώιμη οροαρνητική παραμορφωτική αρθρίτιδα και αναστολή της ανάπτυξης, ενώ τα παιδιά με ολιγοαρθρίτιδα, συνήθως καλοήθη διαδρομή και θετικά ΑΝΑ (Zulian F et al, 1998).

Σύνδρομο Down : Η αρθροπάθεια του συνδρόμου Down δεν έχει προσδιορισθεί κατά πόσον διαφέρει από την ιδιοπαθή πολυαρθρική NIA (Olson JC et al, 1990). Oι περισσότεροι ασθενείς έχουν προοδευτική διαδρομή με πολυαρθρική νόσο επιπλεκόμενη με εκφυλιστικές αλλοιώσεις, αστάθεια και υπεξαρθρήματα της ΑΜΣΣ, ιδιαίτερα της ατλαντοαξονικής (Tangerud A et al, 1990).

Χρωμοσωμικές ανωμαλίες : Η τρισωμία 5q και η μονοσωμία 2p (Ihnat DH et al, 1993) και οι ανωμαλίες του χρωμοσώματος 18 (Petty RE et al, 1987b; Hansen US and Herlin T, 1994; Rosen P et al, 2004) συνδέονται με χρόνια αρθρίτιδα. Η έλλειψη του βραχέος βραχίονα του χρωμοσώματος 18 μπορεί να συνδυάζεται με ανεπάρκεια της IgA (Garcia Baez M et al, 1980; Lewkonia RM et al, 1980).

Βλεννοπολυσακχαριδώσεις : Οι βλεννοπολυσακχαριδώσεις (ιδιαίτερα τα σύνδρομα Morquio και Scheie) εκδηλώνονται σπάνια με δυσκαμψία ή διόγκωση των αρθρώσεων παρόμοια με πολυαρθρίτιδα.

ΑΛΓΟΔΥΣΤΡΟΦΙΑ

Οι εκδηλώσεις της αλγοδυστροφίας (διόγκωση, πόνος, αύξηση τοπικής θερμοκρασίας, μεταβολές της χροιάς του δέρματος) είναι συνήθως ετερόπλευρες και διαχωρίζονται άμεσα από τις εκδηλώσεις της NIA.

 Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες