Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Νεανική ιδιοπαθής αρθρίτιδα και Κύηση

Η εγκυμοσύνη, αυτή καθαυτή, δεν επηρεάζει την πορεία της ΝΙΑ. Η ΝΙΑ, εάν δεν έχει δραστηριότητα, δεν παροξύνεται στη διάρκεια της κύησης, αν και μερικές γυναίκες μπορεί να εμφανίσουν βραχυχρόνια επεισόδια αρθρίτιδας στη διάρκεια του πρώτου 3μήνου της εγκυμοσύνης.  

Στην κύηση, η πρόγνωση της ΝΙΑ συνολικά είναι καλύτερη, ιδιαίτερα  σε γυναίκες με παροδική μονοαρθρίτιδα που δεν απαιτεί ιδιαίτερη θεραπεία. Η ενεργός πολυ- και ολιγο-αρθρική ΝΙΑ βελτιώνεται στη διάρκεια της  κύησης, ιδιαίτερα στο δεύτερο 3μηνο. Μετά τον τοκετό, η νόσος μπορεί να παροξυνθεί ή και αναζωπυρωθεί. Εξαρση της αρθρίτιδας συμβαίνει συχνότερα στη διάρκεια των 6 πρώτων μηνών μετά τον τοκετό. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, η αναζωπύρωση δεν οδηγεί σε μόνιμη έξαρση της νόσου.

Λόγω του ότι συχνά η προσβολή του ισχίου οδηγεί σε αρθροπλαστική, τα κορίτσια εφηβικής ηλικίας πρέπει να ενημερώνονται για τις πιθανές  συνέπειες της κύησης και τις προφυλάξεις που πρέπει να πάρουν. Ακόμα, πρέπει να ενημερώνονται οι ασθενείς που έχουν προσβολή της σπονδυλικής στήλης, της κροταφογναθικής και της κρικαρυταινοειδούς άρθρωσης για τους πιθανούς κινδύνους που εγκυμονεί η γενική αναισθησία. Εάν πρόκειται να γίνει καισαρική τομή, η γενική αναισθησία είναι η μέθοδος εκλογής

Συμβουλές σε εγκύους με Νεανική ιδιοπαθή αρθρίτιδα : 

  • Η  εγκυμοσύνη δεν επιδεινώνει ή αναζωπυρώνει την νόσο, ούτε η νόσος κάνει κακό στο έμβρυο.
  • Επιπλοκές στον τοκετό αναμένονται όταν υπάρχει κεφαλοπυελική δυστοκία ή αμφοτερόπλευρη αρθροπλαστική των ισχίων.
  • Ο κίνδυνος έξαρσης της νόσου μετά τον τοκετό υπάρχει ακόμα και όταν η νόσος δεν έχει δραστηριότητα
  • Πολλαπλές κυήσεις (>2 τοκετοί) μπορεί να έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο μόνιμης αναζωπύρωσης της ΝΙΑ.
  • Η κληρονομικότητα δεν συνδέεται άμεσα με την ΝΙΑ, αν και φαίνεται ότι υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης της νόσου σε παιδιά προερχόμενα από γυναίκες με οροαρνητική ΝΙΑ και άνδρες με HLA-συνδεόμενο ρευματικό νόσημα, όπως αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα.


Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες