Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Νεανική δισκίτιδα

Είναι καλοήθης, αυτοπεριοριζόμενη φλεγμονή ή λοίμωξη ενός μεσοσπονδυλίου δίσκου ή της τελικής σπονδυλικής πλάκας (Crawford AH et al, 1991). Παρατηρείται κυρίως σε παιδιά ηλικίας <10 ετών (μέσος όρος 6ο έτος), συχνότερα στην ΟΜΣΣ και σε επίπεδα υψηλότερα του Θ10. Το παιδί παραπονείται για οσφυαλγία και αρνείται να κάμψει την σπονδυλική του στήλη. Συχνά υπάρχει ιστορικό ήπιας κάκωσης πριν από την έναρξη της οσφυαλγίας. Τα μικρά παιδιά μπορεί ακόμα να αναφέρουν πόνο στο ισχίο ή την κοιλιά και αρνούνται να σταθούν όρθια ή να βαδίσουν (Wenger DR et al, 1978; Crawford AH et al, 1991). Μπορούν να κάμψουν τον κορμό στα ισχία, αλλ’ όχι την ΣΣ. Συστηματικά συμπτώματα συνήθως απουσιάζουν. Οι πάσχοντες είναι απύρετοι και έχουν φυσιολογικό αριθμό λευκών αιμοσφαιρίων (Wenger DR et al, 1978; Crawford AH et al, 1991).

Η ΤΚΕ συνήθως αυξάνεται, αλλ΄όχι σημαντικά. Αλλοτε έχουν χαμηλό πυρετό, ανορεξία, ευερεθιστότητα και κακουχία αρκετές εβδομάδες πριν από την έναρξη των συμπτωμάτων (Bonfiglio M et al, 1973).

ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ :

Εντοπισμένη ευαισθησία στην περιοχή της οσφύος

Ελάττωση οσφυϊκής λόρδωσης

Θετική δοκιμασία τεντωμένου κάτω άκρου

Σπασμός παρασπονδυλικών μυών

     Διάταση οπίσθιων μηριαίων 

     Ακινητοποίηση της οσφύος ή του ισχίου στην κλινική εξέταση 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ :

Φυσιολογικά λευκά αιμοσφαίρια ή ήπια λευκοκυττάρωση (Wenger DR et al, 1978; Green NE and Edwards K, 1987)

Αύξηση ΤΚΕ

Θετικές καλλιέργειες αίματος (ενίοτε, ιδίως στην οξεία φάση της νόσου)

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ. Οι απλές ακτινογραφίες μπορεί να είναι αρνητικές στα πρώιμα στάδια της νόσου, μέχρις ότου απεικονισθούν οι τυπικές ακτινολογικές αλλοιώσεις (στένωση του μεσοσπονδυλίου διαστήματος ή ανωμαλία της γειτονικής σπονδυλικής τελικής πλάκας) (Green NE and Edwards K, 1987; Crawford AH et al, 1991). Τα ακτινολογικά ευρήματα μπορεί να διακριθούν σε 4 φάσεις :

1.  Πρώτη φάση (αμέσως μετά την έναρξη των συμπτωμάτων) :

     Φυσιολογικές ακτινογραφίες. 

2.  Οξεία φάση (2-4 εβδομάδες μετά την έναρξη των συμπτωμάτων) :

     Στένωση μεσοσπονδυλίου δίσκου

     Ελάττωση του ύψους του σπονδύλου

     Απομετάλλωση

     Εντοπισμένες διαβρώσεις στα όρια των σπονδύλων

3. Φάση επούλωσης (2-3 μήνες μετά την εμφάνιση των ακτινολογικών αλλοιώσεων):

     Επαναμετάλλωση

     Σκλήρυνση ορίων γειτονικών σπονδυλικών σωμάτων

4.  Όψιμη φάση :

     Στένωση μεσοσπονδυλίου δίσκου

     Διαπλάτυνση γειτονικού σπονδύλου (ενίοτε

     Εικόνα αποστήματος (σπάνια)

Η βιοψία του μεσοσπονδυλίου δίσκου είναι θετική στο 25-66% των περιπτώσεων, ιδιαίτερα στις χρόνιες μορφές της νόσου. Ο συνηθέστερος αιτιολογικός μικρο-οργανισμός είναι ο χρυσίζων σταφυλόκοκκος. Η βιοψία ενδείκνυται μόνο σε παιδιά που δεν ανταποκρίνονται στην συντηρητική θεραπεία, όπως και σε μεγαλύτερα παιδιά και σε εφήβους εάν υπάρχει υποψία ότι η δισκίτιδα οφείλεται σε άλλον, πλην του χρυσίζοντα σταφυλόκοκκου, μικρο-οργανισμό (Wenger DR et al, 1978; Green NE and Edwards K, 1987; Crawford AH et al, 1991).

Το σπινθηρογράφημα των οστών μπορεί να βοηθήσει στην πρώιμη διάγνωση της νόσου, πριν αυτή γίνει ακτινολογικά ορατή.

Η αξονική και η μαγνητική τομογραφία μπορεί να επιβεβαιώσουν την στένωση του μεσοσπονδυλίου δίσκου και την ανωμαλία των τελικών πλακών πρώιμα στη διαδρομή της νόσου (Szalay ER et al, 1987; Crawford AH et al, 1991).

Η νόσος συνήθως διαρκεί 2-3, ή και έως 12, εβδομάδες και υφίεται πλήρως και σπάνια υποτροπιάζει, αλλά οι ακτινολογικές αλλοιώσεις δεν αποτρέπονται.

 Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες