Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Νεανική αγκυλοποιητική σπονδυλαρθροπάθεια

Στην έναρξη της νόσου, η νεανική αγκυλοποιητική σπονδυλαρθροπάθεια (ΝΑΣ) μπορεί να υποδύεται άλλες φλεγμονώδεις αρθροπάθειες, όπως η ολιγοαρθρική ΝΙΑ (Νεανική Ιδιοπαθής Αρθρίτιδα), μηχανικά αίτια πόνου στην οσφύ ή τα κάτω άκρα, ή, σε σπάνιες περιπτώσεις, λοιμώξεις ή κακοήθη νοσήματα.

Ο συνδυασμός περιφερικής αρθρίτιδας, ενθεσίτιδας και ιερολαγονίτιδας ή προσβολής της ΟΙΜΣΣ, είναι ισχυρές ενδείξεις σπονδυλαρθροπάθειας. Πάντως, στην έναρξή τους, οι νεανικές σπονδυλαρθροπάθειες συνήθως δεν προκαλούν συμπτώματα από τις ιερολαγόνιες και την οσφύ και η διάκριση της ΝΑΣ από την ΝΙΑ και άλλα νοσήματα που προσβάλλουν τις ενθέσεις, την οσφύ και τις ιερολαγόνιες μπορεί να είναι δύσκολη.

Σε εφήβους με ολιγοαρθρίτιδα των κάτω άκρων σε συνδυασμό με ενθεσίτιδα, πρέπει πάντα να μπαίνει στη σκέψη η πιθανότητα της ΝΑΣ. Η απουσία εκδηλώσεων από το δέρμα, το γαστρεντερικό ή και το ουροποιογεννητικό σύστημα περιορίζει ακόμα περισσότερο τις διαγνωστικές πιθανότητες. 

Πάντως, ο πόνος στις ενθέσεις μπορεί να προέρχεται από άλλα αίτια, ιδιαίτερα από υπερβολικό τρέξιμο ή τζόγκινγκ. Στις περιπτώσεις αυτές η ευαισθησία είναι περισσότερη διάχυτη από της φλεγμονώδους ενθεσίτιδας της ΝΑΣ. Επίμονος εντοπισμένος πόνος στην κατάφυση του Αχίλλειου τένοντα (νόσος Sever) συχνά ακολουθεί ελκτική κάκωση.

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΑΓΚΥΛΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΑΣ:

 • Αντιδραστικές αρθρίτιδες 
 • Εντεροπαθητικές αρθροπάθειες
 • Κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου
 • Νεανική ιδιοπαθής αρθρίτιδα
 • Νόσος Osgood-Schlater
 • Νόσος Scheuermann
 • Οικογενής μεσογειακός πυρετός
 • Οστεομυελίτιδα
 • Ουρική αρθρίτιδα
 • Παροδική υμενίτιδα ισχίου
 • Σύνδρομο Sinding-Larsen
 • Σπονδυλόλυση – σπονδυλολίσθηση
 • Σύνδρομο Reiter
 • Σηπτική ιερολαγονίτιδα
 • Σπονδυλοδισκίτιδα
 • Ψωριασική αρθρίτιδα

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ

Πόνος στις ιερολαγόνιες :

 • Σηπτική ιερολαγονίτιδα
 • Οικογενής μεσογειακός πυρετός
 • Σάρκωμα Ewing του λαγονίου
 • Οστεομυελίτιδα

Πόνος στην πτέρνα : Πελματιαία απονευρωσίτιδα, ενίοτε τραυματικής αιτιολογίας.

Πόνος στην ΑΜΣΣ. Πόνος στον αυχένα λόγω προσβολής της ΑΜΣΣ είναι συνήθιστος στα παιδιά με ΑΣ και, όταν υπάρχει, υποδύεται τον παρατηρούμενο στην πολυαρθρική ΝΙΑ.

Πόνος στη ΘΟΜΣΣ

 • Νόσος Scheuermann
 • Αρθρίτιδα
 • Πόνος στην οσφυική και ιερή μoίρα της ΣΣ :
 • Σπονδυλόλυση
 • Σπονδυλολίσθηση
 • Οστεοειδές οστέωμα
 • Οστεομυελίτιδα
 • Δισκίτιδα
 • Κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου
 • Χρόνιος πόνος στο ιερό και τον κόκκυγα : Κακώσεις.

Οστικοί πόνοι. Η πίεση πάνω από οστικές προεξοχές (π.χ. κνημιαίο κύρτωμα, λαγόνιες ακρολοφίες), όπως στις ενθέσεις, μπορεί να προκαλέσει πόνο σε παιδιά με λευχαιμία ή όγκους των οστών. Εντοπισμένος οστικός πόνος μπορεί ακόμα να οφείλεται σε οστεομυελίτιδα. Ο πόνος όμως της ενθεσίτιδας είναι συνήθως καλά εντοπισμένος, ενώ ο συνδεόμενος με διηθητικά νοσήματα, περισσότερο συγκεχυμένος και συχνά εντονότερος, αφυπνίζοντας το παιδί στη διάρκεια της νύχτας.

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΥΠΟΔΥΟΜΕΝΑ NEANIKH ΑΓΚΥΛΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΠΟΝΔΥΛΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΑ

Νόσος Osgood-Schlatter. Σε ασθενείς με ΝΑΣ, ο έντονος πόνος της ενθεσοπάθειας στο κνημιαίο κύρτωμα συχνά αποδίδεται σε νόσο Osgood-Schlatter. Η νόσος Osgood-Schlatter εκδηλώνεται με πόνο στο κνημιαίο κύρτωμα, ο οποίος  επιδεινώνεται με την τοπική πίεση, το τρέξιμο και την αναρρίχηση. Η απλή ακτινογραφία δείχνει διόγκωση των μαλακών μορίων πάνω από το κνημιαίο κύρτωμα.

Η νόσος Osgood-Schlatter αυτοπεριορίζεται στο 90% των περιπτώσεων, αν και μπορεί να συνοδευθεί από χρόνια κατάσταση συνδεόμενη με την ανάπτυξη ιδιαίτερου οσταρίου στην κατάφυση του επιγονατιδικού συνδέσμου

Σύνδρομο Sinding-Larsen. Μπορεί επίσης να προκαλέσει πόνο στην περιοχή του κνημιαίου κυρτώματος. Η συνύπαρξη ενθεσίτιδας σε πολλαπλές περιοχές συνήθως αποκλείει τις οστεοχονδρίτιδες από την διάγνωση. Το αρνητικό HLA-B27 βοηθά στη διάκριση από την φλεγμονώδη ενθεσίτιδα της ΝΑΣ.

Σπονδυλόλυση και σπονδυλολίσθηση. Η σπονδυλόλυση μπορεί να προκαλέσει οσφυαλγία στα δραστήρια παιδιά προεφηβικής ηλικίας, αν και συχνότερα είναι ασυμπτωματική. Η σπονδυλολίσθηση συνήθως προκαλεί αιφνίδιο πόνο στην οσφύ, ο οποίος ακτινοβολεί στην πρόσθια επιφάνεια του μηρού. Η όρθια στάση ή βάδιση μπορεί να επιδεινώσει τα συμπτώματα. Η σοβαρή σπονδυλολίσθηση μπορεί να συνοδεύεται από πίεση της Ο5 και Ι1 ρίζας.

Νόσος Scheuermann. Στο 50% των παιδιών είναι ασυμπτωματική, ενώ στο υπόλοιπο 50% μπορεί να προκαλέσει διαξιφιστικό πόνο και ευαισθησία στο κυφωτικό έπαρμα. Κλινικά χαρακτηρίζεται από προέχουσα σταθερή θωρακική κύφωση με αντισταθμιστική αύξηση της οσφυϊκής λόρδωσης και διάταση των θωρακικών και οπίσθιων μηριαίων μυών.

Η πλάγια απλή ακτινογραφία της ΣΣ δείχνει πρόσθια γωνίωση των σπονδύλων, ανωμαλία των τελικών σπονδυλικών πλακών και αυξημένη ραχιαία κύφωση.

Κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου. Στο 50% των περιπτώσεων είναι ασυμπτωματική, αλλά μπορεί να προκαλέσει οξύ πόνο στην οσφύ ή το σκέλος επιδεινούμενο με την κάμψη, τον βήχα ή το πτάρνισμα. Κλινικά, μπορεί να παρατηρηθούν διαταραχές της βάδισης, περιορισμός της δοκιμασίας τεντωμένου κάτω άκρου και, στο 25%, αδυναμία των πελματιαίων καμπτήρων.

Η κήλη του δίσκου δεν απεικονίζεται στην απλή ακτινογραφία, δεδομένου ότι στένωση του μεσοσπονδύλιου διαστήματος παρατηρείται μόνο στο 20% των περιπτώσεων. Η αξονική ή μαγνητική τομογραφία αναδεικνύουν την αλλοίωση.

Παροδική υμενίτιδα ισχίου. Εάν υποτροπιάζει επανειλημμένα, μπορεί να είναι πρόδρομος ΝΑΣ, ιδιαίτερα στα μεγαλύτερα παιδιά.

Νεανική ιδιοπαθής αρθρίτιδα. Η περιφερική αρθρίτιδα της ΝΑΣ, η οποία συχνά είναι η πρώτη εκδήλωση της νόσου, είναι πανομοιότυπη με την ΝΙΑ, γι΄ αυτό και αρχικά αποδίδεται σ΄αυτήν, μέχρις ότου γίνει εμφανής, κλινικά ή/και ακτινολογικά, η προσβολή των ιερολαγονίων.

Στη ΝΑΣ η πρώτη εκδήλωση της νόσου μπορεί να είναι η προσβολή του ισχίου, ενώ στη ΝΙΑ είναι πολύ ασυνήθιστη. Η προσβολή του ενός ή και των 2 γονάτων είναι χαρακτηριστική τόσο στην ολιγοαρθρική ΝΙΑ, όσο και στη ΝΑΣ, αλλά το φύλο του παιδιού και η ηλικία του στην έναρξη της νόσου είναι χρήσιμα διαφοροδιαγνωστικά σημεία.

Οι μικρές αρθρώσεις των φαλάγγων των ποδιών σπάνια προσβάλλονται στη ΝΙΑ, αλλά συχνά στη ΝΑΣ. Π.χ. η αρθρίτιδα της ΜΤΦ του μεγάλου δακτύλου των ποδιών, της ποδοκνημικής και του γόνατος, ιδιαίτερα σε αγόρια ηλικίας >8 ετών, είναι ισχυρή ένδειξη ΝΑΣ. Αντίθετα, συμμετρική προσβολή των μικρών αρθρώσεων των χεριών ή πολυαρθρίτιδα, ιδιαίτερα σε ένα κορίτσι, είναι πιθανότερο να οφείλεται σε ΝΙΑ.Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες