Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Μυκοβακτηρίδια

Οι μυκοβακτηριδιακές και μυκητιασικές πνευμονικές λοιμώξεις συνδέονται με κοκκιωματώδη αγγειακή αντίδραση υποδυόμενη κοκκιωμάτωση Wegener ή αγγειΐτιδα Churg-Strauss (Henocq E et al, 1976). Οι λοιμώξεις από Αspergillus aeruginosa, fumigatus και mucor μπορεί να προκαλέσουν αγγειακή νέκρωση μέσω άμεσης επινέμησης (Oaks TE et al, 1988; Jenckes GA III, 1990; Nenoff P et al, 2001).

Το μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης (Mycobacterium tuberculosis) είναι ένας υποχρεωτικά αερόβιος βάκιλλος και ο αιτιολογικός παράγοντας της φυματίωσης (ΤΒ). H επέκταση της λοίμωξης από το μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης στην αορτή μπορεί να προκαλέσει φυματιώδη αορτίτιδα, στεφανιαία αρτηρίτιδα και μυκωτικά ανευρύσματα (Tuder RM et al, 1986; Allins AD et al, 1999; Strnad BT et al, 2001).

Η φυματιώδης μηνιγγίτιδα είναι το συχνότερο αίτιο χρόνιου μηνιγγιτιδικού συνδρόμου. Χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη παχέος, ζελατινώδους εξιδρώματος στη βάση του κρανίου και τον μεσοσκελιαίο βόθρο και φλεγμονή των αιμοφόρων αγγείων τα οποία διασχίζουν το εξίδρωμα. Προσβάλλονται ιδιαίτερα οι μικρές και μέσου μεγέθους αρτηρίες, αλλά μπορεί επίσης να προσβληθούν και τριχοειδή και φλέβες. Ο έξω αγγειακός χιτώνας περιέχει κύτταρα, φυμάτια, τυροειδοποιημένες νεκρωτικές περιοχές και, σε μερικές περιπτώσεις, αθροίσεις μυκοβακτηριδίων. Ο αυλός των προσβληθέντων αγγείων μπορεί να αποφράσσεται από αντιδραστικά υπερπλαστικά υπενδοθηλιακά κύτταρα.

Η φυματιώδης αρτηρίτιδα οδηγεί σε ισχαιμικό έμφρακτο του εγκεφαλικού ιστού, συνηθέστερα στην κατανομή της μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας λόγω προσβολής των μεγάλων κλάδων από την σχισμή του Sylvius ή των κλάδων της φακοειδοραβδωτής αρτηρίας στη βάση του κρανίου. Εως 41% των ασθενών με φυματιώδη μηνιγγίτιδα αναπτύσσει εγκεφαλικά έμφρακτα (Leiguarda R et al, 1988).Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες