Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Λεπτοσπείρωση

Η λεπτοσπείρωση είναι διφασικό νόσημα οφειλόμενο στην Leptospira interrogans (Reik L Jr, 1987; Farr RW, 1995). Η νόσος Weil, ο βαρύτερος ικτερικός τύπος λεπτοσπείρωσης, παρατηρείται στο 5-10% των περιπτώσεων και προσβάλλει το ήπαρ και τους νεφρούς.

Μετά από περίοδο επώασης 7-12 ημερών, η λεπτοσπείρωση εκδηλώνεται με πυρετό, σοβαρή κεφαλαλγία, μυαλγίες και ένεση του επιπεφυκότα, ακολουθούμενη μετά από αρκετές ημέρες από αυτόματη απυρεξία.

Στην αρχική φάση της νόσου, οι λεπτόσπειρες μπορεί να απομονωθούν στο αίμα και το ΕΝΥ. Αρκετές ημέρες αργότερα, η δεύτερη άνοση ή αντισωματική φάση συνοδεύεται από μηνιγγίτιδα στο 68-90% των ασθενών και μπορεί να έχει υποκλινική διαδρομή.

Η λεπτοσπείρωση συχνά επιπλέκεται με ραγοειδίτιδα, μερικούς μήνες ή χρόνια μετά την έναρξη της νόσου.

Το 7% των ασθενών με λεπτοσπείρωση εμφανίζει νευρολογικές επιπλοκές. Η προσβολή του ΚΝΣ οδηγεί σε υπαραχνοειδείς, παρεγχυματικές, υποσκληρίδιες και σπονδυλικές αιμορραγίες, ακόμα και αγγειΐτιδα ή παναρτηρίτιδα με διάχυτη βλάβη του ενδοθηλίου των τριχοειδών και πολλαπλές αγγειακές αποφράξεις. Οι αιμορραγίες επιδεινώνονται από την συνυπάρχουσα θρομβοπενία, τις διαταραχές της πήξης και την νεφρική νόσο.

Η διάγνωση της λεπτοσπείρωσης επιβεβαιώνεται με την ανεύρεση της λεπτόσπειρας στο αίμα και το ΕΝΥ ή στα κλινικά δείγματα με ανοσοϊστοχημικές μεθόδους ή με τον ανοσοφθορισμό.Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες