Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Κυτταρομεγαλοϊός

Οι λοιμώξεις από κυτταρομεγαλοϊό (CMV) είναι συχνές και οι συχνότερες συγγενείς ιογενείς λοιμώξεις και συνδέονται με αγγειΐτιδες κυρίως σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς, όπως π.χ. πάσχοντες από AIDS ή λήπτες μυελού των οστών.

Οι αγγειίτιδες οι συνδεόμενες με τον CMV προσβάλλουν το ΓΕΣ (κυρίως το παχύ, αλλά και το λεπτό, έντερο) (Sackier JM et al, 1991; Omori K et al, 2002), το ΚΝΣ και το δέρμα (Golden MP et al, 1994). Οι γαστρεντερικές εκδηλώσεις κυμαίνονται από κοιλιακό πόνο και εμπύρετη διάρροια έως βαρύτερη εντερική ισχαιμία με διατρήσεις ή/και αιμορραγίες (Frank D and Raicht RF, 1984).

Η προσβολή του ΚΝΣ συνίσταται σε παράλυση κρανιακών νεύρων, άτυπη εγκεφαλοπάθεια, μηνιγγίτιδα και μηνιγγοεγκεφαλίτιδα ή ριζομυελίτιδα (Koeppen AH et al, 1981). Η MRI μπορεί να δείξει ανωμαλίες ή στενώσεις των αγγείων (Morgello S et al, 1987; Vinters HV et al, 1989). Αλλοτε, σε ασθενείς με AIDS, η λοίμωξη από CMV επιπλέκεται με εγκεφαλίτιδα και σύνδρομο ιππούριδος (Simpson DM and Wolfe DE, 1991).

Η δερματική αγγειΐτιδα παρατηρείται ιδιαίτερα σε ασθενείς με γενικευμένη λοίμωξη και χαρακτηρίζεται από άτυπες νεκρωτικές διηθητικές πορφυρικές αλλοιώσεις, πελίωση, υποδόρια οζίδια, βλατίδες, φλύκταινες, ή ερυθηματώδες εξάνθημα (Weigand DA et al, 1980; Curtis JL and Egbert BM, 1982). Η ιστολογική εξέταση δείχνει χαρακτηριστικά δερματικά έγκλειστα στο αγγειακό ενδοθήλιο (Curtis JL and Egbert BM, 1982; Sandler A and Snedeker JD, 1987; Bulpitt KJ and Brahn E, 1989).

Η γαστρεντερική αγγειΐτιδα έχει καλύτερη πρόγνωση, ενώ η δερματική αγγειΐτιδα είναι περισσότερο κεραυνοβόλος, με κακή συνήθως κατάληξη. Η λοίμωξη από CMV συνδέεται σπάνια με οζώδη πολυαρτηρίτιδα ή μικροσκοπική πολυαγγειΐτιδα (Doherty M and Bradfield JW, 1981). Στον ορό ενός ασθενούς με οζώδη πολυαρτηρίτιδα και λοίμωξη από κυτταρομεγαλοϊό έχει ανευρεθεί DNA του CMV (Fernandes SR et al, 1999).

Ο CMV έχει ανευρεθεί στα αφθώδη στοματικά έλκη μερικών ασθενών με σύνδρομο Αδαμαντιάδη-Behcet (Sun A et al, 1996), ένδειξη ότι συμμετέχει στην παθογένεση της νόσου αυτής.

ΑΛΛΕΣ ΑΓΓΕΙΙΤΙΔΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ CMV:

  • Ατυπη νόσος Kawasaki (Catalano-Pons C et al, 2005)
  • Σύνδρομο Churg-Strauss (Hayashi K et al, 2005)
  • Πορφύρα Henoch-Schonlein (Nguyen-Ho P et al, 1998)
  • Oξεία διάχυτη περιφλεβίτιδα αμφιβληστροειδούς (Geier SA et al, 1992; Spaide RF et al, 1992)


Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες