Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Κρυοπαγήματα

Τα κρυοπαγήματα αποτελούν νέκρωση των επιφανειακών ιστών από υπερβολικό ψύχος. Παρατηρούνται στα προέχοντα ή εκτεθειμένα σημεία του σώματος, όπως τα δάκτυλα των χεριών και ποδιών, η μύτη και τα πτερύγια των ώτων. Μπορεί να υπάρχει ιστορικό έκθεσης στο ψύχος, αν και οι γονείς συχνά αγνοούν την αυξημένη ευαισθησία των πολύ μικρών παιδιών στο ψύχος.

Κλινικά, χαρακτηρίζονται από διόγκωση, ερυθρότητα και απώλεια της αισθητικότητας των δακτύλων των χεριών ή/και των ποδιών. Οι εκδηλώσεις αυτές αναστρέφονται εάν αντιμετωπισθούν έγκαιρα, συνήθως όμως καταλείπονται μακροχρόνιες αγγειοκινητικές διαταραχές τύπου Raynaud και υπερευαισθησία λόγω κάκωσης των αιμοφόρων αγγείων. Αρκετούς μήνες ή χρόνια μετά το αρχικό επεισόδιο μπορεί να παρατηρηθούν :

 • Διόγκωση και ευαισθησία των μικρών αρθρώσεων των χεριών (ΕΜΦ, ΑΦΦ) και δυσκαμψία
 • Παραμορφώσεις των φαλάγγων («λαιμός κύκνου», ωλένια/κερκιδική απόκλιση)
 • Ανώδυνες συγκάμψεις
 • Κλινοδακτυλία, λόγω ασύμμετρης ανάπτυξης των επιφύσεων
 • Βραχυδακτυλία, λόγω πρόωρης σύγκλεισης των επιφύσεων σαν αποτέλεσμα κάκωσης των συζευκτικών χόνδρων από το ψύχος (Nakazato T and Ogino T, 1986)
 • Αναστολή της ανάπτυξης των μικρών οστών και ακρο-οστεόλυση (στα αναπτυσσόμενα παιδιά) (Dreyfuss JR and Glimcher MJ, 1955; Carrera GF et al, 1979; Brown FE et al, 1983)
 • Εκδηλώσεις δευτεροπαθούς οστεοαρθρίτιδας (στην πρώιμη ενήλικη ζωή)

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ. Ακτινολογικά παρατηρούνται όψιμα ευρήματα κάκωσης των επιφύσεων, του αρθρικού χόνδρου και του υποχόνδριου οστού (Carrera GF et al, 1981; Brown FE et al, 1983; Reed MH, 1988) :

 • Οστεοπενία των φαλάγγων και τράχυνση των οστεοδοκίδων
 • Ανωμαλία του περιγράμματος ή σκλήρυνση των αρθρικών επιφανειών
 • Υποχόνδριες κυστικές αραιώσεις
 • Τετραγωνισμός των επιφύσεων
 • Ακανόνιστη διαμόρφωση των μεταφύσεων και των περιφερικών άκρων των φαλάγγων
 • Λέπτυνση των τελικών φαλάγγων
 • Βράχυνση της μέσης και της άπω φάλαγγας
 • Καταστροφή, πρόωρη σύγκλειση και κατακερματισμός των επιφύσεων
 • Κακή ευθυγράμμιση των εγγύς και άπω φαλαγγοφαλαγγικών αρθρώσεων
 • Διόγκωση των μαλακών μορίων
 • Απουσία ή ατροφία των επιφύσεων των μέσων και περιφερικών επιφύσεων
 • Εκφυλιστικές αλλοιώσεις
 • Πρόωρη ακρο-οστεόλυση, η οποία μπορεί να κυριαρχεί της ακτινολογικής εικόνας

Η όλη εικόνα δίνει την εντύπωση ρευματικής αρθροπάθειας συνδυαζόμενης με φαινόμενα Raynaud, ή οστεοαρθρίτιδας. Από την τελευταία διαφέρει στο ότι είναι ασύμμετρη και οστική σκλήρυνση και σχηματισμός οστεοφύτων απουσιάζουν.

Η διάκριση από την NIA κλινικά και ακτινολογικά είναι δύσκολη, εάν υπάρχει βραχυδακτυλία λόγω πρόωρης σύγκλεισης των επιφύσεων, η οποία επίσης συχνά παρατηρείται στην πολυαρθρική NIA. Η ύπαρξη όμως εκφυλιστικών αλλοιώσεων, που απουσιάζουν σε ασθενείς με ενεργό χρόνια αρθρίτιδα, και το ιστορικό της εμφάνισης της νόσου μετά από έκθεση στο ψύχος προσανατολίζουν την διάγνωση. Οι αρθρικές εκδηλώσεις των κρυοπαγημάτων αποτελούν φλεγμονώδη αντίδραση σε «οστεοαρθρικές» αρθρώσεις, παρά πραγματική NIA.

 Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες