Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Κριτήρια Νέας Υόρκης για την διάγνωση της αγκυλοποιητικής σπονδυλίτιδας

ΣυνημμένοΜέγεθος
Βαθμός 0.jpg26.89 KB
Βαθμός Ι.jpg32.31 KB
Βαθμός ΙΙ.jpg28.82 KB
Βαθμός ΙΙΙ.jpg30.45 KB
Βαθμός IV.jpg29.74 KB
 1. Περιορισμός κινητικότητας ΟΜΣΣ σε 3 επίπεδα (πρόσθια κάμψη, πλάγια κάμψη, έκταση)
 2. Πόνος ή ιστορικό πόνου στην ΟΜΣΣ ή την θωρακοοσφυική συμβολή
 3. Περιορισμός έκπτυξης θώρακα ≤2.5 cm στο επίπεδο του 4ου μεσοπλεύριου διαστήματος
 4. Ιερολαγονίτιδα :
 • Βαθμός 0 : Φυσιολογικό
 • Βαθμός 1 : Υποπτη
 • Βαθμός 2 : Ελάχιστες ανωμαλίες, μικρές διαβρωτικές αλλοιώσεις ή σκλήρυνση, χωρίς μεταβολή του εύρους της άρθρωσης
 • Βαθμός 3 : Οριστικές ανωμαλίες – μέτρια ή προχωρημένη ιερολαγονίτιδα με ακανόνιστη διαμόρφωση, μία ή περισσότερες διαβρώσεις, ενδείξεις σκλήρυνσης. Μερική αγκύλωση
 • Βαθμός 4 : Πλήρης αγκύλωση

Οριστική αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα :

 1. Αμφοτερόπλευρη ιερολαγονίτιδα 3ου-4ου βαθμού στην απλή ακτινογραφία + τουλάχιστον 1 από τα κλινικά κριτήρια ή
 2. Ετερόπλευρη ιερολαγονίτιδα 3ου–4ου βαθμού ή
 3. Αμφοτερόπλευρη ιερολαγονίτιδα 2ου βαθμού στην απλή ακτινογραφία + κλινικό κριτήριο 1 ή κλινικά κριτήρια 2 και 3

Πιθανή αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα :

 • Αμφοτερόπλευρη ιερολαγονίτιδα 3ου-4ου βαθμού στην απλή ακτινογραφία, χωρίς κλινικά κριτήρια.

 

ΣυνημμένοΜέγεθος
Βαθμός 0.jpg26.89 KB
Βαθμός Ι.jpg32.31 KB
Βαθμός ΙΙ.jpg28.82 KB
Βαθμός ΙΙΙ.jpg30.45 KB
Βαθμός IV.jpg29.74 KB


Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες