Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Κριτήρια μικτής νόσου συνδετικού ιστού (Kasukawa R, 1987)

Η διάγνωση της μικτής νόσου του συνδετικού ιστού απαιτεί τις ακόλουθες 3 καταστάσεις :

  • Θετικά 1 από τα 2 συνήθη συμπτώματα
  • Θετικά αντι-RNP αντισώματα και
  • Θετικά 1 ή περισσότερα ευρήματα σε 2 από τις 3 κατηγορίες νοσημάτων Α, Β και Γ

Νοσολογικά ευρήματα Α, Β και Γ :

  • Καταστάσεις παρόμοιες με ΣΕΛ (λεμφαδενοπάθεια, πολυαρθρίτιδα, ερύθημα προσώπου, περικαρδίτιδα ή πλευρίτιδα, λευκοπενία (<4.000/cc) ή θρομβοπενία (<100.000/mm3)
  • Ευρήματα παρόμοια με προοδευτική συστηματική σκληροδερμία [σκληροδακτυλία, πνευμονική ίνωση, περιοριστική πνευμονική νόσος (ζωτική χωρητικότητα < 80%) ή μείωση DLCO (<70%), υποκινητικότητα ή διάταση του οισοφάγου]
  • Ευρήματα παρόμοια με πολυμυοσίτιδα [μυϊκή αδυναμία, αύξηση μυϊκών ενζύμων στον ορό (CK), μυογενής τύπος στο ΗΜΓ]

Συνήθη συμπτώματα είναι φαινόμενα Raynaud και διόγκωση των δακτύλων των χεριών

 Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες