Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Ιός παρωτίτιδας

Η λοίμωξη από ιό της παρωτίτιδας έχει περίοδο επώασης 2-3 εβδομάδες, η οποία συνήθως ακολουθείται από βραχεία πρόδρομη φάση με άτυπες συστηματικές εκδηλώσεις. Ακολουθεί προσβολή των παρωτίδων, αμφοτερόπλευρη στο 75% των συμπτωματικών ασθενών. Πάντως, η λοίμωξη από ιό της παρωτίτιδας είναι υποκλινική στο 20-40% των περιπτώσεων, ενώ, σε μερικούς ασυμπτωματικούς ασθενείς, η παρωτίτιδα απουσιάζει (Tolpin MD, 1991).

Χαρακτήρες αρθρίτιδας :

  • Είναι σπάνια σε ασθενείς με λοίμωξη από ιό της παρωτίτιδας
  • Ενίοτε προηγείται, αλλά συνήθως εμφανίζεται 1-3 εβδομάδες μετά την εκδήλωση της παρωτίτιδας.
  • Είναι συνήθως μεταναστευτικού τύπου και πολυαρθρική και προσβάλλει τόσο μεγάλες, όσο και μικρές αρθρώσεις. Η αρθρική προσβολή ενίοτε περιορίζεται σε πολυαρθραλγίες ή μονοαρθρίτιδα. Στα παιδιά είναι ήπια, προσβάλλει μερικές μόνο αρθρώσεις και διαρκεί 1-2 εβδομάδες.
  • Συνοδεύεται τυπικά από χαμηλό πυρετό, ο οποίος γενικά υφίεται σε διάστημα εβδομάδων
  • Συνδυάζεται με ορχεοεπιδιδυμίτιδα και παγκρεατίτιδα στο 20-30% των αγοριών μετεφηβικής ηλικίας, με ωοφορίτιδα στο 5% των κοριτσιών μετεφηβικής ηλικίας, και λιγότερο συχνά, με μαστίτιδα, προστατίτιδα και θυρεοειδίτιδα (Tolpin MD, 1991)
  • Ανταποκρίνεται στην ιμπουπροφαίνη και την πρεδνιζόνη, αλλ’ όχι στην ασπιρίνη


Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες