Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Ιός ηπατίτιδας Β (HBV)

H ηπατίτιδα Β συνδέεται με διάφορα εξωηπατικά σύνδρομα, ανοσολογικής φύσης (Gocke DJ, 1975; Neumann HA et al, 1981).

Κνίδωση και ορονοσία

Το 15-20% των ασθενών με λοίμωξη από ιό της ηπατίτιδας Β παρουσιάζει δερματικά εξανθήματα, κνίδωση και πολυαρθραλγίες ή αρθρίτιδα, 1-6 εβδομάδες πριν από την εκδήλωση της ηπατικής νόσου. Οι εκδηλώσεις αυτές οφείλονται πιθανότατα σε κυκλοφορούντα ανοσοσυμπλέγματα και εξαφανίζονται συνήθως μετά την εμφάνιση του ικτέρου.

Σε ασθενείς με ηπατίτιδα Β, κνίδωση και σύνδρομο παρόμοιο με ορονοσία, ο ανοσοφθορισμός έχει αναδείξει εναποθέσεις Hbs Ag, CIq και C3 στα αιμοφόρα αγγεία του επιπολής χορίου (Neumann HA et al, 1981).

Οζώδης πολυαρτηρίτιδα

Η χρόνια ηπατίτιδα Β συνδέεται με νόσημα των μεγάλων αγγείων τύπου οζώδους πολυαρτηρίτιδας (HBV-PAN) (Trepo C and Thivolet J, 1970; Prince AM and Trepo C, 1971; Guillevin L et al, 1995; Makowski GS et al, 1995).

Η ΗΒV-PAN παρατηρείται κυρίως σε άτομα ηλικίας <40 ετών και εκδηλώνεται συνήθως λιγότερο από 12 μήνες μετά την εμφάνιση της ηπατίτιδας (μέση διάρκεια 4 μήνες) (Guillevin L et al, 1995; Cohen P and Guillevin L, 2004). Η συχνότητά της στη διάρκεια του 1970 ήταν 50%, ενώ το έτος 1984 μειώθηκε σε 35% και, τα τελευταία χρόνια, είναι <5% (Mahr A et al, 2004).

Η ηπατική λοίμωξη σπάνια γίνεται κλινικά αντιληπτή, δεδομένου ότι συνήθως είναι ασυμπτωματική πριν από την εμφάνιση της ΡΑΝ και απουσιάζει ή είναι ήπια (αύξηση των τρανσαμινασών μόνο κατά 2-3 φορές) όταν εμφανισθούν οι εκδηλώσεις της ΡΑΝ.

Η αγγειΐτιδα είναι πιθανώς ανοσοσυμπλεγματικής αρχής, δεδομένου ότι οι ασθενείς με HBV-PAN έχουν κυκλοφορούντα ανοσοσυμπλέγματα περιέχοντα HBsAg, αντισώματα και συμπλήρωμα, όπως και εναποθέσεις ανοσοσυμπλεγμάτων σε περιοχές αγγειακής βλάβης (Dienstag JL, 1981).

Οι κλινικές εκδηλώσεις της HBV-PAN αρχίζουν αιφνιδίως και είναι σχεδόν πανομοιότυπες με της κλασικής ΡΑΝ (Guillevin L et al, 1992). Συχνά, οι ασθενείς παρουσιάζουν ορχίτιδα και προσβολή των αγγείων του ΓΕΣ και των νεφρών με υπέρταση, και, σπανιότερα, δερματικές και πνευμονικές εκδηλώσεις (Genereau T et al, 1997).

Η κοιλιομεσεντέρια και η νεφρική αγγειογραφία δείχνουν μικροανευρύσματα ή/και στενώσεις του αυλού των αρτηριών μέσου μεγέθους στο 40-62% των ασθενών χωρίς γαστρεντερικά συμπτώματα, και έως το 90% των ασθενών με προσβολή του ΓΕΣ (Camilleri M et al, 1983; Ewald EA et al, 1987; Darras-Joly C et al, 1995; Stanson AW et al, 2001).

Σπειραματονεφρίτιδα

Είναι ανοσοσυμπλεγματικού τύπου και συνήθως συνδυάζεται με χρόνια ενεργό ηπατίτιδα.Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες