Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 10th Revision

 

M00-M99 - Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue

 

(M00-M25) Arthropathies

(M00-M03) Infectious arthropathies

(M05-M14) Inflammatory polyarthropathies

(M15-M19) Arthrosis

(M20-M25) Other joint disorders

(M30-M36) Systemic connective tissue disorders

 (M40-M54) Dorsopathies

 (M40-M43) Deforming dorsopathies

 (M45-M49) Spondylopathies

 (M50-M54) Other dorsopathies

 (M60-M79) Soft tissue disorders

 (M60-M63) Disorders of muscles

  • (M63.) Disorders of muscle in diseases classified elsewhere

[edit] (M65-M68) Disorders of synovium and tendon

[edit] (M70-M79) Other soft tissue disorders

(M80-M90) Osteopathies

 (M91-M94) Chondropathies

 (M95-M99) Other disorders of the musculoskeletal system and connective tissue

 Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες