Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Επικονδυλίτιδα έξω κονδύλου του αγκώνα (Tennis elbow)

Η επικονδυλίτιδα του έξω κονδύλου του αγκώνα (αγκώνας τεννιστών) (LE) (Tennis elbow) είναι αποτέλεσμα κάκωσης από καταπόνηση των εκτεινόντων/πρηνιστών μυών οι οποίοι εκφύονται από την εξωτερική επικονδύλια περιοχή του κάτω πέρατος του βραχιονίου.

Η LE είναι συχνότερη στους ενήλικες, παρά στα παιδιά. Παρατηρείται έως 50% των ενηλίκων τεννιστών, αλλά οποιαδήποτε δραστηριότητα η οποία περιλαμβάνει έκταση ή/και πρηνισμό μπορεί να συνδέεται με υπέρχρηση των μυών των εκφυόμενων από τον έξω επικόνδυλο. Αντίθετα, λιγότερο από 10% όλων των αγοριών και κοριτσιών που παίζουν τέννις παραπονούνται για ενοχλήματα στην έξω επιφάνεια του αγκώνα.

Ο κίνδυνος κάκωσης από υπέρχρηση είναι αυξημένος κατά 2-3 φορές σε άτομα που παίζουν τέννις πάνω από 2 ώρες την εβδομάδα και 2-4 φορές μεγαλύτερη σε παίκτες ηλικίας >40 ετών.

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

Η LE oφείλεται σε μικροσκοπικές ρήξεις, με σχηματισμό αναπλαστικού ιστού (αγγειοϊνοβλαστική υπερπλασία) στην περιοχή της έκφυσης του μακρού κερκιδικού εκτείνοντα τον καρπό μυός (ECRB) (Nirschl RP and Pettrone FA, 1979).

ΣΤΑΔΙΑ

Η LE διαδράμει στα εξής στάδια :

  • Στάδιο 1 : Αναστρέψιμες φλεγμονώδεις αλλοιώσεις.
  • Στάδιο 2 : Μη αναστρέψιμες ιστοπαθολογικές αλλοιώσεις της έκφυσης του ECRB.
  • Στάδιο 3 : Ρήξη της έκφυσης του ECRB.
  • Στάδιο 4 : Δευτεροπαθείς αλλοιώσεις (ίνωση ή ασβέστωση).

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Η LE παρουσιάζεται με πόνο στην έξω επιφάνεια του αγκώνα και του αντιβραχίου, ο οποίος επιδεινώνεται με την χρήση του μέλους. Η ένεση αναισθητικού στην έκφυση του ECRB, εάν ανακουφίσει από τα συμπτώματα, επιβεβαιώνει την διάγνωση.

ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

  • Περιοχή μέγιστης ευαισθησίας στην περιοχή του ECRB, περιφερικά (5-10 mm) του έξω επικόνδυλου του αγκώνα.
  • Αναπαραγωγή των συμπτωμάτων στην έκταση ή τον πρηνισμό της πηχεοκαρπικής ενάντια σε αντίσταση, με τον αγκώνα σε έκταση
  • Θετική δοκιμασία ανύψωσης του καθίσματος (chair raise test) : Ο ασθενής στέκεται πίσω από μια καρέκλα και προσπαθεί να την σηκώσει βάζοντας τα χέρια του στην κορυφή της ράχης της καρέκλας. Όταν έχει LE η κίνηση αυτή προκαλεί πόνο στην εξωτερική επιφάνεια του αγκώνα.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Αρχικά, συνιστάται να αποφεύγονται οι δραστηριότητες  που προκαλούν πόνο στην πάσχουσα περιοχή. Τα συμπτώματα συνήθως ανακουφίζονται με ανάπαυση, περιχειρίδα επικονδυλίτιδας, αναλγητικά ή/και μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (επί 7-10 ημέρες), εντριβή των εν τω βάθει υποδορίων στρωμάτων, τοπική παγοθεραπεία και διατάσεις των εκτεινόντων.

Eνέσεις κορτικοειδών στις εκφύσεις των τενόντων στους σκελετικά ανώριμους ασθενείς δεν συνιστώνται. Χειρουργική απελευθέρωση σπάνια ενδείκνυται.



Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες