Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Δοκιμασία Galeazzi

Δοκιμασία Galeazzi (Galeazzi test)

Ενδείξεις

  • Ανισοσκελία

Τεχνική

  • Ο ασθενής ξαπλώνει στο εξεταστικό κρεβάτι με τα γόνατα σε κάμψη 90ο και τα πέλματα των ποδιών σε επαφή στην επιφάνεια του κρεβατιού
  • Παρατηρήστε την θέση των γονάτων του ασθενούς από την άκρη και τα πλάγια του κρεβατιού

 

 

 

 

 

 

 

                               

ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία Galeazzi.

Ερμηνεία

  • Φυσιολογικά, στη θέση αυτή, τα γόνατα είναι στο ίδιο επίπεδο. Εάν το ένα γόνατο φαίνεται σε υψηλότερη θέση από το άλλο, είτε η κνήμη της πλευράς αυτής είναι μακρύτερη, είτε η αντίπλευρη κνήμη είναι βραχύτερη
  •  Εάν το ένα γόνατο προβάλλει περισσότερο από το άλλο, είτε το μηριαίο είναι μακρύτερο, είτε το αντίπλευρο μηριαίο, βραχύτερο
  • Η δοκιμασία εκτίμησης του μήκους του μηριαίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί επιπρόσθετα για την εκτίμηση της παρεκτόπισης του ισχίου. Πάντως, στην περίπτωση αυτή, τα μηριαία έχουν το ίδιο μήκος, αλλά ο ένας μηρός φαίνεται βραχύτερος λόγω παρεκτόπισης του ισχίου
  • Σε περιπτώσεις αμφοτερόπλευρης παρεκτόπισης των ισχίων η δοκιμασία Galeazzi είναι ψευδώς θετική


Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες