Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Διαχωριστική οστεοχονδρίτιδα αστραγάλου

Είναι αποτέλεσμα παρατεταμένης κάκωσης στη διάρκεια αναστροφής της ποδοκνημικής. Χαρακτηρίζεται από νέκρωση τμήματος οστού και αρθρικού χόνδρου, το οποίο μπορεί να αποχωρισθεί από τον θόλο του αστραγάλου. Εάν, κατά την διάρκεια της αναστροφής, το πόδι είναι σε πελματιαία κάμψη, η νέκρωση αναπτύσσεται στην έσω πλευρά του αστραγάλου, λόγω συμπίεσης της έσω πλευράς του θόλου του αστραγάλου από την κνήμη. Εάν είναι σε ραχιαία έκταση, αναπτύσσεται στην έξω πλευρά, σαν αποτέλεσμα δυνάμεων ασκούμενων από την περόνη. Oι εσωτερικές αλλοιώσεις είναι οπίσθιες, ενώ οι εξωτερικές, περισσότερο πρόσθιες (Besson J and Wellinger G, 1967; O’ Farrell TA and Costello BG, 1982).

Τα συμπτώματα μπορεί να είναι οξέα ή χρόνια. Το παιδί συνήθως έχει διάχυτο πόνο στην ποδοκνημική και διόγκωση. Εάν έχει προηγηθεί οξεία κάκωση, τα συμπτώματά της κυριαρχούν, υποχωρούν μετά από 3-6 εβδομάδες και ακολουθούνται από χρόνια συμπτώματα. Άλλοτε, υπάρχουν χρόνια συμπτώματα (πόνος, δυσκαμψία, αστάθεια ή μπλοκάρισμα) με/ή χωρίς ιστορικό οξείας κάκωσης.

Στα πρώιμα στάδια η διάγνωση είναι δύσκολη και η νόσος συνήθως αντιμετωπίζεται σαν διάστρεμμα. Επιβεβαιώνεται με τομογραφίες με/ή χωρίς αρθρογράφημα ή αξονική τομογραφία.

 Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες