Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Διαγνωστικά κριτήρια συνδρόμου καλοήθους υπερευλυγισίας

ΚΡΙΤΗΡΙΑ BRIGHTON

Μείζονα κριτήρια 

 • Σκορ Beighton ≥4
 • Αρθραλγίες διάρκειας >3 μηνών σε ≥ αρθρώσεις

Ελάσσονα κριτήρια 

 • Σκορ Beighton 1, 2 ή 3
 • Αρθραλγίες (διάρκειας >3 μηνών) σε 1-3 αρθρώσεις ή οσφυαλγία (διάρκειας >3 μηνών) ή σπονδύλωση, σπονδυλόλυση/σπονδυλολίσθηση
 • Παρεκτόπιση ή υπεξάρθρημα σε 1 ή περισσότερες αρθρώσεις, ή σε 1 άρθρωση σε περισσότερες της μιας περιπτώσεις
 • ≥ 3 αλλοιώσεις των μαλακών μορίων (π.χ. επικονδυλίτιδα, τενοντοελυτρίτιδα, θυλακίτιδα)
 • Μαρφανοειδής ιδιοσυστασία (υψηλό ανάστημα, λεπτό σώμα, άνοιγμα χεριών μεγαλύτερο από το ύψος (σχέση >1.03), ανώτερο τμήμα σώματος μικρότερο από το κατώτερο (σχέση <0.89), αραχνοδακτυλία
 • Ραβδώσεις, υπερεκτασιμότητα, λέπτυνση δέρματος ή ανώμαλες ουλές
 • Οφθαλμικές εκδηλώσεις (βλεφαρόπτωση, μυωπία, αντιμογγολοειδής κλίση)
 • Κιρσοί, κήλες ή πρόπτωση της μήτρας ή του ορθού
 • Πρόπτωση της μιτροειδούς

Απαιτήσεις για την διάγνωση 

Οποιοδήποτε από τα ακόλουθα :

 • 2 μείζονα κριτήρια
 • 1 μείζον κριτήριο + 2 ελάσσονα
 • 4 ελάσσονα κριτήρια
 • 2 μείζονα κριτήρια + προσβληθέντες συγγενείς 1ου  βαθμού στο οικογενειακό ιστορικό

Σημείωση Τα κριτήρια του Brighton, βασισμένα στον προσδιορισμό του σκορ του Beighton, χρησιμοποιούνται για την διάγνωση του καλοήθους συνδρόμου υπερευλυγισίας των αρθρώσεων.Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες