Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Διαγνωστικά κριτήρια ρευματοειδούς αρθρίτιδας

Α)  ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ (Arnett et al, Arthr Rheum 30:S17, 1987

 1. Πρωϊνή δυσκαμψία διάρκειας τουλάχιστον 1 ώρας χρονολογούμενη τουλάχιστον από 6 εβδομάδων
 2. Διόγκωση 3 ή περισσότερων αρθρώσεων χρονολογούμενη από 6 τουλάχιστον εβδομάδων
 3. Διόγκωση του καρπού, των μετακαρπιοφαλαγγικών ή των εγγύς φαλαγγοφαλαγγικών χρονολογούμενη από 6 ή περισσότερο εβδομάδων 
 4. Συμμετρική διόγκωση των αρθρώσεων 
 5. Ακτινολογικές αλλοιώσεις τυπικές ΡΑ, οι οποίες πρέπει να περιλαμβάνουν διαβρώσεις ή αφαλάτωση των οστών
 6. Ρευματοειδή οζίδια
 7. Ρευματοειδής παράγοντας στον ορό διαπιστωμένος με θετική μέθοδο σε λιγότερο από 5% των φυσιολογικών ατόμων

Για την διάγνωση απαιτούνται 4 τουλάχιστον κριτήρια


Β)   ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΥΦΕΣΗΣ ΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ

 1. Πρωϊνη δυσκαμψία διάρκειας όχι μεγαλύτερης των 15 λεπτών
 2. Όχι κόπωση
 3. Όχι συμπτώματα πόνου στις αρθρώσεις
 4. Όχι ευαισθησία στις αρθρώσεις ή πόνος με την κίνηση
 5. Όχι διόγκωση των μαλακών μορίων σε αρθρώσεις ή έλυτρα τενόντων
 6. ΤΚΕ <30 (θήλεις) και <20 (αρρενες)

Για την διάγνωση απαιτούνται 5 ή περισσότερα κριτήρια επί 2 τουλάχιστον συνεχείς μήνες. Δεν πρέπει να υπάρχουν κλινικές εκδηλώσεις ενεργού αγγειίτιδας, περικαρδίτιδα, πλευρίτιδα ή μυοσίτιδα ή ανεξήγητη πρόσφατη απώλεια βάρους ή πυρετός αποδιδόμενος στη ΡΑ

Γ)  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ

Στάδιο 1 : Απουσία καταστρεπτικών ακτινολογικών αλλοιώσεων. Οστεοπόρωση μπορεί να υπάρχει

Στάδιο 2. Μέτριο. Ακτινολογικές ενδείξεις οστεοπόρωσης +/- ήπιας καταστροφής του υποχόνδριου οστού. Απουσία αρθρικών παραμορφώσεων, αν και μπορεί να υπάρχει περιορισμός της κινητικότητας των αρθρώσεων. Ατροφία γειτονικών μυών. Μπορεί να υπάρχουν αλλοιώσεις των εξωαρθρικών μαλακών μορίων, περιλαμβανομένων των οζιδίων και της τενοντοελυτρίτιδας.

Στάδιο 3. Ακτινολογικές αλλοιώσεις αρθρικής και οστικής καταστροφής επιπρόσθετα με την οστεοπόρωση. Παραμορφώσεις αρθρώσεων, περιλαμβανομένου του υπεξαρθρήματος, της ωλένιας απόκλισης  ή της υπερέκτασης χωρίς ινώδη ή οστική αγκύλωση. Εκτεταμένη μυική ατροφία. Μπορεί να υπάρχουν εξωαρθρικές αλλοιώσεις των μαλακών μορίων, περιλαμβανομένων των οζιδίων και της τενοντοελυτρίτιδας

Στάδιο 4. Τελικό. Ινώδης ή οστική αγκύλωση. Κριτήρια σταδίου 3.

Δ)  ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ

Τάξη 1. Πλήρης. Ο ασθενής μπορεί να κάνει όλες τις συνήθεις δραστηριότητες χωρίς αναπηρία

Τάξη 2. Ο ασθενής μπορεί να κάνει τις φυσιολογικές του δραστηριότητες παρά τις ενοχλήσεις ή την περιορισμένη κινητικότητα σε 1 ή περισσότερες αρθρώσεις

Τάξη 3. Ο ασθενής μπορεί να κάνει μόνο μερικές ή καμμία από τις συνήθεις δραστηριότητές του ή να αυτοεξυπηρετηθεί

Τάξη 4. Ο ασθενής είναι σε μεγάλο βαθμό ή πλήρως ανάπηρος και καθηλωμένος στο κρεβάτι ή την αναπηρική καρέκλα, με μικρή ή καμμία δυνατότητα αυτοεξυπηρέτησης

 Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες