Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Διαγνωστικά κριτήρια οξέος ρευματικού πυρετού (Jones)

MAJOR

MINOR.

CARDITIS FEVER
POLYARTHRITIS ARTHRALGIA
CHOREA PREVIOUS RHEUM FEVER OR RHEUM HEART DISEASE
ERYTHEMA MARGINATUM ACUTE PHASE REACTIONS: ESR/CRP/LEUKOCYTOSIS
SUBCUT NODULES PROLONGED PR INTERVAL
 
EVIDENCE OF STREP INFECTION :-
ASOT/STREP ANTIBODIES.
THROAT CULTURE GROUP A STREP.
RECENT SCARLET FEVER.

REQUIRE: 2 MAJOR OR 1 MAJOR + 2 MINORWho is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες