Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Διαγνωστικά κριτήρια αρτηρίτιδας Takayasu (ACR, 1990)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΡΤΗΡΙΤΙΔΑΣ ΤAKAYASU (ACR, 1990)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ

Ηλικία ασθενούς στην έναρξη της νόσου

Συμπτώματα ή ευρήματα σχετιζόμενα με την ΤΑ σε άτομα ηλικίας ≤ 40 ετών.

Χωλότητα μελών

Εμφάνιση και επιδείνωση κόπωσης και ενόχλησης στους μυς ενός ή περισσότερων μελών, ιδιαίτερα των άνω, στη διάρκεια της χρήσης

Ελάττωση των σφύξεων της βραχιόνιας αρτηρίας

Ελάττωση σφύξεων της μιας ή/και των δύο βραχιόνιων αρτηριών

Διαφορά αρτηριακής πίεσης >10 mmHg

Διαφορά συστολικής αρτηριακής πίεσης >10 mmg μεταξύ των βραχιόνων

Φύσημα πάνω από τις υποκλείδιες αρτηρίες ή την αορτή

Ακροαστικά φύσημα πάνω από την 1 ή/και τις 2 υποκλείδιες αρτηρίες ή την κοιλιακή αορτή

Αρτηριογραφικά ευρήματα

 

Αρτηριογραφική απεικόνιση στένωσης ή απόφραξης ολόκληρης της αορτής, των κύριων κλάδων της ή των μεγάλων αρτηριών των άνω ή κάτω άκρων μη οφειλόμενη σε αρτηριοσκλήρυνση, ινομυϊκή δυσπλασία ή παρόμοια αίτια; αλλοιώσεις συνήθως εστιακές ή τμηματικές

  • Η διάγνωση της ΤΑ γίνεται εάν υπάρχουν τουλάχιστον 3/6 κριτήρια.

  • Η παρουσία 3/6 κριτηρίων έχει ευαισθησία 90% και ειδικότητα 97.8%.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΗΡΙΤΙΔΑΣ TAKAYASU  (Kerr JS et al, 1994)

  1. Συστηματικές εκδηλώσεις (πυρετός, μυοσκελετικοί πόνοι) μη σχετιζόμενες με άλλα αίτια

  2. Αύξηση ΤΚΕ (>20 mm/h)

  3. Εκδηλώσεις αγγειακής ισχαιμίας ή φλεγμονής (διαλείπουσα χωλότητα, μείωση ή κατάργηση των σφύξεων), φυσήματα, αγγειακός πόνος (καρωτιδυνία), διαφορά αρτηριακής πίεσης μεταξύ άνω ή/κάτω άκρων 

  4. Tυπικά αγγειογραφικά ευρήματα

Εμφάνιση ή επιδείνωση 2 ή περισσότερων εκδηλώσεων δείχνει «ενεργό νόσο»

 Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες