Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Διαγνωστικά κριτήρια αρθρίτιδας σχετιζόμενης με ενθεσίτιδα (ενθεσοπάθεια) (ILAR)

Ορισμός

Αρθρίτιδα και ενθεσίτιδα ή

Aρθρίτιδα ή ενθεσίτιδα σε συνδυασμό με 2 τουλάχιστον από τις παρακάτω εκδηλώσεις :

  1. Ευαισθησία στις ιερολαγόνιες ή/και φλεγμονώδης σπονδυλικός πόνος
  2. Θετικό HLA-B27
  3. Οικογενειακό ιστορικό σε έναν τουλάχιστον 1ου ή 2ου βαθμού συγγενή ιατρικά επιβεβαιωμένης νόσου συνδεόμενης με θετικό HLA-B27
  4. Πρόσθια ραγοειδίτιδα συνδεόμενη συνήθως με πόνο, ερυθρότητα ή φωτοφοβία
  5. Αρθρίτιδα σε αγόρια ηλικίας >8 ετών

Αποκλεισμοί

  1. Ψωρίαση επιβεβαιωμένη από Δερματολόγο σε έναν τουλάχιστον 1ου ή 2ου βαθμού συγγενή
  2. Συστηματική αρθρίτιδα

Τροποποιημένο από : Petty RE, Southwood TR, Baum J et al : Revision of the proposed classification criteria for juvenile idiopathic arthritis: Durban, 1997. J Rheumatol 25: 1991, 1998).Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες