Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Διαγνωστικά κριτήρια αγγειίτιδας από υπερευαισθησία

  1. Ηλικία στην έναρξη >16 ετών (Εμφάνιση των συμπτωμάτων μετά το 16ο έτος της ηλικίας)
  2. Ιστορικό λήψης φαρμάκων πριν από την έναρξη της νόσου (Φάρμακα τα οποία ελήφθησαν πριν από την έναρξη των συμπτωμάτων και μπορεί να ήταν ο εκλυτικός παράγοντας)
  3. Ψηλαφητή πορφύρα (Ελαφρώς επηρμένο πορφυρικό εξάνθημα σε μία ή περισσότερες περιοχές του δέρματος; δεν ασπρίζει με την πίεση και δεν σχετίζεται με θρομβοπενία)
  4. Κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα (Επίπεδες και επηρμένες αλλοιώσεις ποικίλου μεγέθους σε μία ή περισσότερες περιοχές του δέρματος)
  5. Βιοψία (η οποία περιλαμβάνει αρτηριόλια και φλεβίδια) (Ιστολογικές αλλοιώσεις οι οποίες δείχνουν κοκκιοκύτταρα σε περιαγγειακές ή εξωαγγειακές περιοχές)

Για ταξινομικούς λόγους, η διάγνωση της αγγειΐτιδας από υπερευαισθησία γίνεται όταν υπάρχουν τουλάχιστον 3 από τα παραπάνω κριτήρια. Η παρουσία οποιουδήποτε από τα 3 ή περισσότερα κριτήρια έχει ευαισθησία 71% και ειδικότητα 83.9%. Το κριτήριο της ηλικίας δεν απευθύνεται στα παιδιά.

Πηγή : Calabrese LH, Michel BA, Bloch DA et al : The American College of Rheumatology 1990 criteria for the classification of hypersensitivity vasculitis. Arthritis Rheum 33: 1108-1113, 1990.Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες