Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Brucella melitensis

Η βρουκέλλωση συνοδεύεται από νευρολογικές επιπλοκές (μηνιγγίτιδα, αγγειΐτιδα, παρεγχυματικές αλλοιώσεις του ΚΝΣ, νοσήματα των ριζών και των περιφερικών νεύρων), στο 2-5% των ασθενών (Al Deeb SM et al, 1989; Mc Lean DR et al, 1992).

Δευτεροπαθής λοιμώδης αγγειΐτιδα είναι αποτέλεσμα προσβολής των μηνίγγων, η οποία οδηγεί σε αγγειακή θρομβωση και παναρτηρίτιδα των εν τω βάθει διατιτραινόντων αγγείων, με μυκωτικά ανευρύσματα και υπαραχνοειδείς και ενδοπαρεγχυματικές αιμορραγίες.Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες