Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Bartonella henselae

Είναι το αίτιο της νόσου «εξ ονύχων γαλής» και συνδέεται με βακτηριδιακή αγγειωμάτωση σε ανοσοκατεσταλμένους ξενιστές (Slater LM and Welch DF, 1997). Νευρολογικές επιπλοκές παρατηρούνται σε <10% των περιπτώσεων και περιλαμβάνουν συνήθως εγκεφαλοπάθεια και νευροαμφιβληστροειδίτιδα και σπάνια εγκεφαλική αρτηρίτιδα (Schwartzman WA, 1992).Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες