Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Αρθρίτιδα/αρθραλγίες συνδεόμενες με ακμή

Παρατηρούνται κατά κανόνα σε άρρενες εφήβους με βαριά συρρέουσα ακμή (acne  conglobata). Η νόσος εκδηλώνεται αρχικά με βαριά ακμή του κορμού, η οποία ακολουθείται μετά από μερικούς μήνες από πυρετό, κακουχία, απώλεια βάρους, επεισόδια πολυαρθραλγιών ή αρθρίτιδα και ενίοτε μυοπάθεια.

Οι αρθραλγίες  έχουν ασύμμετρη κατανομή και συνήθως αφορούν μεγάλες αρθρώσεις, ιδιαίτερα των ισχίων και των γονάτων, ενώ φείδονται των μικρών περιφερικών αρθρώσεων.

Η αρθρίτιδα είναι ασυνήθιστη και αφορά τα ισχία, τα γόνατα και τους ώμους και, λιγότερο συχνά, τις ιερολαγόνιες και τις στερνοκλειδικές. Σπάνια αφορά πολλές αρθρώσεις και είναι έντονη, προκαλώντας αναστρέψιμες ακτινολογικές αλλοιώσεις (τοπική οστεοπόρωση, περιοστίτιδα, εγκάρσιες διαυγαστικές ταινίες στις μεταφύσεις). Συνήθως διαρκεί μόνο μερικούς μήνες, αν και μπορεί να έχει χρόνια διαδρομή με εξάρσεις και υφέσεις επί πολλά χρόνια.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ :

  • Αύξηση ΤΚΕ
  • Λευκοκυττάρωση
  • Ελάττωση του C3 (ενίοτε).

ΘΕΡΑΠΕΙΑ : Αντιβιοτικά για έλεγχο της ακμής και ΜΣΑΦ.Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες