Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

ΑΡΘΡΙΚΟ ΥΓΡΟ: Συλλογή αρθρικού υγρού

3.   ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΘΡΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ

Διαδικασία

  • Αποστειρώστε το σημείο της εισόδου της βελόνας με αντισηπτικό υγρό
  • Προσαρμόστε μία βελόνα στο στόμιο της σύριγγας και παρακεντήστε την άρθρωση
  • Αναρροφήστε το υγρό, απομακρύνετε την βελόνα και τοποθετείστε ένα αποστειρωμένο πώμα στο στόμιό της
  • Στείλτε το υγρό αμέσως στο εργαστήριο για ανάλυση

Το υγρό αποστέλλεται στο εργαστήριο όπως είναι μέσα στην σύριγγα ή μέσα σε έναν περιέκτη δειγμάτων κατάλληλων για τις εξετάσεις που παραγγέλλονται.  π.χ. :

  • Για την μέτρηση των κυττάρων, μέσα σε σωληνάρια με ηπαρίνη ή άλλο αντιπηκτικό.
  • Για τις μικροβιολογικές εξετάσεις, σε αποστειρωμένους περιέκτες.  
  • Για τις βιοχημικές και τις ανοσολογικές εξετάσεις, σε απλά σωληνάρια   

Η λήψη του αρθρικού υγρού για εξέταση του σακχάρου πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 6 ώρες πριν από τα γεύματα, ώστε να αποκατασταθεί η ισορροπία των επιπέδων της γλυκόζης στο πλάσμα και το αρθρικό υγρό Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες