Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

ΑΡΘΡΙΚΟ ΥΓΡΟ: Οστέϊνα και χόνδρινα στοιχεία

7.   ΟΣΤΕΙΝΑ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ανόργανο πυροφωσφορικό

Το ανόργανο πυροφωσφορικό είναι το κυριότερο προϊόν του καταβολισμού της τριφωσφορικής αδενοσίνης στο αρθρικό υγρό (139). Τα επίπεδά του αυξάνονται στην ΟΑ (137, 138), όπως και στην CPPD.  Ο βαθμός της αύξησής του φαίνεται ότι σχετίζεται με την ακτινολογική βαρύτητα της αρθροπάθειας. Κατ΄άλλους όμως, τα υψηλά επίπεδα του εξωκυττάριου ανόργανου πυροφωσφορικού στο αρθρικό υγρό συνδέονται με βραδύτερη ακτινολογική εξέλιξη (140).

Ινίδια

Ασθενώς θετικά διπλοθλαστικά ινίδια φιμπρίνης, μορφολογικά αδιάκριτα από κολλαγόνες ίνες, μπορεί να παρατηρηθούν μικροσκοπικά στο αρθρικό υγρό (62) (ΕΙΚΟΝΑ 11-4). Οι κολλαγόνες ίνες του οστεοαρθρικού υγρού φαίνεται ότι είναι τύπου ΙΙ, προερχόμενες από τον αρθρικό υάλινο χόνδρο (63). Η παρουσία φιμπρίνης σχετίζεται με την εξέλιξη της ΟΑ (64).

Τα ινίδια της φιμπρίνης μικροσκοπικά μπορεί να δίνουν την εικόνα ψευδουρικών, ρομβοειδούς σχήματος, κρυστάλλων. Πάντως σε αντίθεση με τους κρυστάλλους CPPD, δεν διαλύονται με την προσθήκη οξέος (π.χ. οξεικού οξέος).

Οστεοκλάστες και τεμάχια χόνδρου

Το πλέον ξεχωριστό μικροσκοπικό εύρημα στο οστεοαρθρικό υγρό είναι η περιστασιακή παρουσία πολυπυρήνων κυττάρων, πιθανώς οστεοκλαστών. Τα κύτταρα αυτά είναι μεμονωμένα ή, συχνότερα, συγκεντρώνονται σε σωρούς. Τα χόνδρινα τεμάχια μπορεί να περιέχουν μονοπύρηνα χονδροκύτταρα. Τα χονδροκύτταρα αυτά μπορεί να έχουν φυσιολογική εμφάνιση, αλλά συχνά παρουσιάζουν διάφορους βαθμούς εκφύλισης και χρώση ασύμβατη για πρωτεογλυκάνες (π.χ. με σαφρανίνη Ο ή κυανού του μεθυλενίου). Στην οστεοαρθρίτιδα ωχρονοτικής προέλευσης τα τεμάχια του χόνδρου έχουν ωχροκίτρινο χ ρώμα.

Υδροξυπρολίνη

Μικρά τεμάχια διαλυτής υδροξυπρολίνης έχουν ανευρεθεί στο αρθρικό υγρό ασθενών με ΟΑ (136), πιθανώς αντανακλώντας τον επιταχυνόμενο μεταβολισμό του κολλαγόνου.Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες