Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

ΑΡΘΡΙΚΟ ΥΓΡΟ: Φυσιολογία και σύσταση

ΑΡΘΡΙΚΟ ΥΓΡΟ

1.   ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ

Αρθρικός υμένας

Ολες οι αρθρώσεις του ανθρώπου, εκτός απ’ αυτές που φέρουν το βάρος του σώματος, επενδύονται από υμένα. Ο υμενικός ιστός είναι στείρος και συνίσταται από αγγειοβριθή συνδετικό ιστό, ο οποίος στερείται βασικής μεμβράνης.

Ο αρθρικός υμένας περιέχει 2 τύπους κυττάρων :

 • Τύπος Α, ο οποίος προέρχεται από τα μονοκύτταρα του αίματος και απομακρύνει τα κατάλοιπα της φθοράς από το αρθρικό υγρό, και
 • Τύπος Β, ο οποίος παράγει το αρθρικό υγρό. Το αρθρικό υγρό είναι υπερδιήθημα του πλάσματος.

Χαρακτηριστικά αρθρικού υγρού

 • Αποτελείται από υαλουρονικό οξύ, λουμπρικίνη (lubricin), πρωτεϊνάσες και κολλαγενάσες. 
 • Η ροή του δεν ακολουθεί τους νόμους του Νεύτωνα. Δεν έχει σταθερό συντελεστή ιξώδους και γραμμική γλοιότητα  
 • Εχει θιξοτροπικά χαρακτηριστικά. Σε περιόδους συνεχούς στρες η γλοιότητά του μειώνεται και λεπταίνει
 • Περιέχει 3-4 mg/mlυαλουρονάνης (υαλουρονικού οξέος), ένα δισακχαριδικό πολυμερές συνιστάμενο από D-γλυκουρονικό οξύ και D-N-ακετυλογλυκοζαμίνη συνδεδεμένη με εναλλασσόμενους b-1,4 και b-1,3 γλυκοσιδικούς δεσμούς
 • Η υαλουρονάνη συντίθεται από τον αρθρικό υμένα και απεκκρίνεται μέσα στην αρθρική κοιλότητα για να αυξήσει την γλοιότητα και την ελαστικότητα των αρθρικών χόνδρων και να λιπάνει τις επιφάνειες μεταξύ αρθρικού υμένα και χόνδρου
 • Η λουμπρικίνη απεκκρίνεται από τα υμενικά κύτταρα και είναι υπεύθυνη κυρίως για την λίπανση των οριακών στρωμάτων, η οποία μειώνει την τριβή μεταξύ αντικρυστών χόνδρινων επιφανειών. Φαίνεται επίσης ότι ρυθμίζει την ανάπτυξη των υμενικών κυττάρων

Λειτουργίες αρθρικού υγρού

 • Μειώνει την τριβή λιπαίνοντας τις αρθρικές επιφάνειες
 • Απορροφά τα shock
 • Παρέχει οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά και απομακρύνει το διοξείδιο του άνθρακα και τα μεταβολικά κατάλοιπα από τα χονδροκύτταρα μέσα στον αρθρικό χόνδρο
 • Περιέχει φαγοκύτταρα τα οποία απομακρύνουν τα μικρόβια και τα debrisτα προερχόμενα από την φυσιολογική φθορά της άρθρωσης

ΤΥΠΟΙ ΑΡΘΡΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ

Με βάση την αδρή μικροσκοπική εξέταση, τον αριθμό των λευκών αιμοσφαιρίων και την γενική του αρθρικού υγρού, τα περισσότερα υγρά μπορούν να ταξινομηθούν σε 1 από τις εξής κατηγορίες (ΠΙΝΑΚΑΣ 2.6).

Ο αριθμός των λευκών αιμοσφαιρίων στο αρθρικό υγρό επιτρέπει την διάκριση των φλεγμονωδών αρθροπαθειών, από τις μη φλεγμονώδεις. 

Σηπτικές αρθρίτιδες

Ο μεγαλύτερος αριθμός WBCκαι ουδετεροφίλων παρατηρείται στις λοιμώδεις αρθρίτιδες. Στη σηπτική αρθρίτιδα, τα WBC τυπικά προσεγγίζουν τις 50.000/μL, αλλά κυμαίνονται από 150-> 100. 000/μL (27, 96).

Κρυσταλλογενείς αρθροπάθειες

Στις κρυσταλλογενείς αρθροπάθειες τα WBC κυμαίνονται από <100/ μL έως >100.000/μL, με 80% περίπου ουδετερόφιλα (27). Η ανεύρεση των χαρακτηριστικών κρυστάλλων θέτει την διάγνωση. Κρύσταλλοι τόσο CPPD, όσο και MSU, μπορεί να συνυπάρχουν στην ίδια άρθρωση.

Φλεγμονώδεις, μη κρυσταλλογενείς, μη σηπτικές αρθροπάθειες

Στις φλεγμονώδεις, μη κρυσταλλογενείς, μη σηπτικές αρθροπάθειες το αρθρικό υγρό περιέχει ουδετερόφιλα >50% και 2.000->100.000/ μL WBC. Ο αριθμός όμως αυτός δεν είναι απόλυτος, δοθέντος ότι υπάρχει σημαντική επικάλυψη μεταξύ των διαγνωστικών κατηγοριών.

Η διάκριση της ομάδας αυτής των νοσημάτων γίνεται κυρίως από την απουσία κρυστάλλων και μικρο-οργανισμών στο αρθρικό υγρό.

Αίμαρθρο

Η μικροσκοπική εξέταση του αρθρικού υγρού μπορεί να βοηθήσει στην διάκριση της αιμορραγικής κάκωσης από τον πραγματικό αίμαρθρο. Το αίμαρθρο έχει χροιά κόκκινη, ρόζ ή καφέ και γενικά είναι ξανθοχρωματικό, λόγω αιμόλυσης των ερυθρών αιμοσφαιρίων.

Στην πραγματικά αιματηρή συλλογή το αίμα δεν πήγνυται, λόγω της χρόνιας ινωδόλυσης, σε αντίθεση με το αίμα το προερχόμενο από τραυματική παρακέντηση, το οποίο γενικά πήγνυται. 

Εάν η παρακέντηση αρχικά δεν είναι αιματηρή, αλλά μετά από λίγο αντλεί πρόσφατο αίμα, το πιθανότερο αίτιο είναι η τρώση αγγείου στη διάρκεια της αρθροπαρακέντησης. Στη περίπτωση αυτή, στην φυγοκέντρηση, το υπερκείμενο υγρό είναι ορώδες, λόγω ανάμιξης πρόσφατου αίματος με προηγηθέν μη αιματηρό υγρό. Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες