Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

ΑΡΘΡΙΚΟ ΥΓΡΟ: Ενζυμα

9.   ΕΝΖΥΜΑ

Αγκρεκανάση

Η αγκρεκανάση έχει ανευρεθεί στο αρθρικό υγρό ασθενών με ΟΑ των κροταφογναθικών αρθρώσεων (100), ιδίως σε ασθενείς με σοβαρή ΟΑ και παρεκτόπιση του πρόσθιου δίσκου.

Γαλακτική αφυδρογονάση

Η γαλακτική αφυδρογονάση, ιδιαίτερα τα κλάσματα 3 και 4, είναι ελαφρώς αυξημένη στο αρθρικό υγρό ασθενών με ΟΑ. Η αύξηση αυτή σχετίζεται με την λευκοκυττάρωση του αρθρικού υγρού.

Ινσουλινόμορφος αυξητικός παράγοντας (Insulin-like growth factor)

Σε μία μελέτη 41 ασθενών, τα επίπεδα των IGF-1 και IGF- συνδεδεμένων πρωτεϊνών ήταν αυξημένα τόσο σε ασθενεις με ΟΑ, όσο και ΡΑ, συγκριτικά με φυσιολογικούς μάρτυρες (102).

Ιστικός αναστολέας των μεταλλοπρωτεασών (Tissue inhibitor of metalloproteinases)

Ο ιστικός αναστολέας των μεταλλοπρωτεασών (TIMP) είναι αυξημένος σε ασθενείς με πρωτοπαθή ΟΑ, μετατραυματική ΟΑ και πυροφωσφορική αρθροπάθεια. Στους ασθενείς αυτούς ο λόγος των ιστικών μεταλλοπρωτεασών με τον TIMP φαίνεται επίσης ότι είναι αυξημένος (108).

Κολλαγενάση

Ελεύθερη και λανθάνουσα κολλαγενάση (MMP-1) έχει ανευρεθεί στο οστεοαρθρικό υγρό (95, 96), αλλά είναι ιδιαίτερα αυξημένη στο αρθρικό υγρό ασθενών με ιδιοπαθή καταστρεπτική αρθροπάθεια του ώμου (97). Αύξηση της MMP-1 έχει επίσης παρατηρηθεί σε κακώσεις και στην ψευδουρική αρθρίτιδα (95).

Λυσοζύμη

Η λυσοζύμη, η οποία προέρχεται από λευκοκυτταρικά λυσοσώματα και μη λυσοσωμική θεμέλια ουσία του χόνδρου, είναι αυξημένη στο αρθρικό υγρό ασθενών με ΟΑ (94). Η λυσοζυμική δραστηριότητα αντανακλά τόσο την υμενική φλεγμονή, όσο και την αποδόμηση του χόνδρου.

Λυσοσωμικά ένζυμα

Οι συγκεντρώσεις μερικών λυσοσωμικών ενζύμων, όπως της γλυκοσιδάσης, της όξινης φωσφατάσης, της β-γλυκουρονιδάσης και της Ν- ακετυλγλυκοζαμινιδάσης, είναι αυξημένες στο αρθρικό υγρό ασθενών με ΟΑ (60, 95).

Η ενζυμική δραστηριότητα σχετίζεται άμεσα με την πλειοκυττάρωση στο αρθρικό υγρό και είναι μικρότερη από την παρατηρούμενη στο αρθρικό υγρό ασθενών με ΡΑ.

Νευρορυθμιστικά ένζυμα

Η β-υδροξυλάση της ντοπαμίνης επάγει την μετατροπή της ντοπαμίνης σε νορεπινεφρίνη. Το ένζυμο αυτό έχει απομονωθεί στο φυσιολογικό αρθρικό υγρό και, σε σημαντικά μεγαλύτερες συγκεντρώσεις, σε οστεοαρθρικά υγρά (103), ένδειξη ότι η υδροξυλάση της ντοπαμίνης επηρεάζει την εκκριτική λειτουργία των αρθρικών κυττάρων. Στην ΟΑ τα αυξημένα επίπεδα της ουσίας P του αρθρικού υγρού υπερβαίνουν τα επίπεδά της στον ορό (34).

Στρομελυσίνη

Τα επίπεδα της στρομελυσίνης (MMP-3) στο αρθρικό υγρό είναι αυξημένα στην φλεγμονή και σημαντικά υψηλότερα στη ΡΑ, παρά στην ΟΑ (99). Αύξηση της MMP-3 παρατηρείται επίσης σε κακώσεις και στην ψευδουρική αρθρίτιδα.

Υαλουρονιδάση

Το οστεοαρθρικό υγρό περιέχει μικρά ποσά υαλουρονιδάσης διηθημένης στο πλάσμα με μοριακή μάζα 60 kDa (104). Οι συγκεντρώσεις του ενζύμου σχετίζονται με τον αριθμό των λευκών αιμοσφαιρίων του αρθρικού υγρού και την παρουσία υμενικών νεκρωμένων ιστών (105).Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες