Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

ΑΡΘΡΙΚΟ ΥΓΡΟ: Αναζήτηση κρυστάλλων

6.   ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ

Κρύσταλλοι αιματοϊδίνης

Οι κρύσταλλοι αιματοϊδίνης είναι παράγωγα αποδόμησης των ερυθροκυττάρων και παρατηρούνται μετά από αιμορραγία. Είναι χρυσο- κίτρινοι, διαθλαστικοί, ρομβοειδείς και ενδοκυττάριοι ή εξωκυττάριοι.

Κρύσταλλοι απατίτη

Οι κρύσταλλοι απατίτη είναι μικροί και έχουν αποπλατυσμένο ραβδοειδές σχήμα. Παρατηρούνται στην ασβεστοποιό περιαρθρίτιδα, την οστεoαρθρίτιδα και τις φλεγμονώδεις αρθροπάθειες (4).

Κρύσταλλοι Charcot-Leyden

Οι κρύσταλλοι Charcot-Leyden είναι επιμηκυσμένοι, σχήματος αδάμαντος, κρύσταλλοι λυσολεκιθινάσης από ηωσινόφιλα, οι οποίοι  αποκτούν ροζ ή πορφυρό χρώμα με την χρώση Wright (EIKONA 27.12).

Οι κρύσταλλοι αυτοί παρατηρούνται, αν και πολύ σπάνια, σε καταστάσεις συνδεόμενες με χρόνια ηωσινοφιλία. Εχουν ακόμα περιγραφεί σε έναν ασθενή με αλλεργική αντίδραση στην ενδαρθρική έγχυση κορτικοειδών (49) και σε έναν άλλο, με χρόνια μυελογενή λευχαιμία (50).

Κρύσταλλοι διϋδρικού πυροφωσφορικού ασβεστίου (CPPD)

Οι κρύσταλλοι CPPD ανευρίσκονται στο αρθρικό υγρό ασθενών με ψευδο-οστεοαρθρίτιδα ή ψευδουρική αρθρίτιδα συνδεόμενη με εναποθέσεις κρυστάλλων διϋδρικού πυροφωσφορικού ασβεστίου (72). Αν και μπορεί να συγχυθούν με τους κρυστάλλους MSU, τυπικά είναι μικρότεροι και έχουν ρομβοειδές ή ραβδόμορφο σχήμα. Ακόμα, πολώνουν το φως, αλλά είναι θετικά διπλοθλαστικοί (οι κρύσταλλοι οι ευθυγραμμισμένοι με το φίλτρο του compensator είναι κυανοί, ενώ αυτοί που κείνται κάθετα, κίτρινοι) (1).

Κρύσταλλοι κορτιζόνης

Οι κρύσταλλοι της κορτιζόνης έχουν βελονοειδές σχήμα και ανευρίσκονται στο αρθρικό υγρό μετά από ενδαρθρικές εγχύσεις κορτικοειδών. Στην εξέταση με πολωμένο φως μπορεί να έχουν τα ίδια μορφολογικά χαρακτηριστικά με τους κρυστάλλους του MSU.

Κρύσταλλοι εξακετονικής τριαμσινολόνης έχουν ανευρεθεί στο αρθρικό υγρό μετά από ενδαρθρικές εγχύσεις κορτιζόνης, όπου και μπορεί να παραμείνουν επί πολλούς μήνες. Οι κρύσταλλοι αυτοί έχουν σχήμα ορθογώνιο έως βελονοειδές και μήκος 10-20 μm, είναι αρνητικά διπλοθλαστικοί και μπορεί να φαγοκυτταρωθούν από ουδετερόφιλα.  Σε αντίθεση με τους κρυστάλλους της MSU έχουν «κουρελιασμένες» άκρες (25).

Κρύσταλλοι λιθιούχου ηπαρίνης

Υποδύονται κρυστάλλους CPPD, έχουν μήκος 2-5 μm και είναι θετικά διπλοθλαστικοί (88)

Κρύσταλλοι οξαλικού ασβεστίου

Είναι διπυραμιδικοί, έχουν μέγεθος 1-2 μm και είναι θετικά διπλοθλαστικοί.

Κρύσταλλοι ουρικού μονονατρίου (MSU)

Οι κρύσταλλοι MSU είναι συνήθως λεπτοί και βελονοειδείς, πολώνουν το φως και είναι αρνητικά διπλοθλαστικοί. Οι κρύσταλλοι που ευθυγραμμίζονται με το φίλτρο του compensator είναι κίτρινοι, ενώ αυτοί που κείνται κάθετα, κυανοί.

Κρύσταλλοι υδροξυαπατίτη (calcium hydroxyapatite)

Οι κρύσταλλοι υδροξυαπατίτη ανιχνεύονται στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο και ενοχοποιούνται για τις εξάρσεις της ΟΑ (65, 66). Περιστασιακά, στην μικροσκοπική εξέταση φαίνονται ως μη διπλοθλαστικό άμορφο λοβιώδες υλικό.

Σε ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα της γληνοβραχιόνιας άρθρωσης και ανωμαλίες του στροφικού πετάλου (σύνδρομο Milwaukee του ώμου) έχουν ανευρεθεί μικροσφαιρίδια περιέχοντα κρυστάλλους υδροξυαπατίτη, κολλαγενάση και ουδέτερες πρωτεάσες στο αρθρικό υγρό.

Κρύσταλλοι φωσφορικού ασβεστίου

Οι βασικοί κρύσταλλοι φωσφορικού ασβεστίου (calcium phosphate; BCP), περιλαμβανομένου του υδροξυαπατίτη και του φωσφορικού ασβεστίου, είναι μικροσκοπικοί σε μέγεθος και παρατηρούνται μεμονωμένοι μόνο με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. Στο απλό μικροσκόπιο φαίνονται ως σφαιροειδείς αθροίσεις διαμέτρου 1-50 μm (25). Οι κρύσταλλοι BCPσυνήθως δεν είναι διπλοθλαστικοί, εκτός εάν προσανατολίζονται κατά μήκος του κοινού άξονα.

Κρύσταλλοι χοληστερόλης

Οι κρύσταλλοι χοληστερόλης ανευρίσκονται τυπικά στο αρθρικό υγρό ασθενών με χρόνια ρευματοειδή υμενίτιδα, αλλά και υποτροπιάζουσες οστεοαρθρικές συλλογές (69). Οι κρύσταλλοι αυτοί ουδέποτε φαγοκυτταρώνονται και δεν έχουν αιτιολογικό ρόλο στην παθογένεση της αρθρίτιδας. Μπορεί να έχουν τοσο ρομβοειδές, όσο και βελονοειδές σχήμα στο ίδιο δείγμα.Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες