Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Αποφυσίτιδα πτέρνας (νόσος Sever)

Πρόκειται για αποφυσίτιδα της κατάφυσης του Αχίλλειου τένοντα στην πτέρνα. Είναι το συνηθέστερο αίτιο πτερναλγίας στην παιδική-εφηβική ηλικία. Απαντάται κυρίως σε πολύ δραστήρια αθλητικά παιδιά ηλικίας 7-9 ετών. Αποδίδεται σε κάκωση της απόφυσης της πτέρνας συνεπεία καταπόνησης ή επανειλημμένων μικροτραυματισμών (Heneghan MA and Wallace T, 1985). Στο 50% των περιπτώσεων είναι αμφοτερόπλευρη και συνήθως επιδεινώνεται με το εκλυτικό αίτιο, αλλά είναι αυτοπεριοριζόμενη κατάσταση.

ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ :

  • Ευαισθησία με την συμπίεση στα πλάγια της πτέρνας
  • Σύσπαση πτερνικής χορδής
  • Ανωμαλίες ποδιών (πρηνισμός, πλατυποδία, κοιλοποδία, βλαισός μέγας δάκτυλος) 

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ. Διόγκωση της επίφυσης της πτέρνας και θολερότητα κατά μήκος του συζευκτικού χόνδρου και αυξημένη σκλήρυνση του δευτερογενούς κέντρου οστεοποίησης (Shopfner CE and Coin CG, 1966). Τα ακτινολογικά ευρήματα δεν είναι διαγνωστικά, δεδομένου ότι φυσιολογικά στην ηλικία αυτή η απόφυση της πτέρνας είναι ακανόνιστη και σκληρυμένη, αλλά επιτρέπουν την διάκριση από άλλες οστικές αλλοιώσεις.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ. Γίνεται από το ιστορικό και τα φυσικά ευρήματα.

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ. Αλλα αίτια πτερναλγίας (ΠΙΝΑΚΑΣ 207).Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες