Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Αντιδραστική αρθρίτιδα συνδεόμενη με μυκόπλασμα

Η πνευμονική λοίμωξη από Mycoplasma pneumoniae συνοδεύεται συχνά από μυαλγίες, αρθραλγίες και ενίοτε ολιγοαρθρική, πολυαρθρική ή μεταναστευτική αρθρίτιδα (Broughton RA, 1986). Αρθρίτιδα έχει παρατηρηθεί ακόμα και μετά από λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού με μυκόπλασμα (Cimolai N et al, 1989). Μερικά είδη μυκοπλάσματος ενοχοποιούνται για την αρθρίτιδα την παρατηρούμενη σε ασθενείς με κοινή ποικίλλουσα ανοσοανεπάρκεια και Χ-φυλοσύνδετη αγαμμασφαιριναιμία. Η αρθρίτιδα είναι μεταναστευτική, παροδική, αφορά πολλές και μεγάλες αρθρώσεις και συμπίπτει με την οξεία φάση της νόσου (Urquhart GE, 1979). Άλλοτε αφορά πολλές μεσομεγέθεις αρθρώσεις και συνδυάζεται με πρωινή δυσκαμψία, ερυθρότητα και διόγκωση. Ο τύπος αυτός της αρθρίτιδας ακολουθεί την οξεία φάση της νόσου και μπορεί να επιμείνει περισσότερο από ένα χρόνο (Hernandez LA et al, 1977).

 Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες