Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Αν επιθυμείτε μπορείτε να επιλέξετε κάποια υποκατηγορία:

Λοιμώδεις αρθρίτιδες και οστεομυελίτιδαπερισσότερα για Λοιμώδεις αρθρίτιδες και οστεομυελίτιδα 

Αδενοϊοί
Η λοίμωξη από αδενοϊούς εκδηλώνεται με χαμηλό πυρετό, άτυπα συστηματικά συμπτώματα, εξάνθημα, αρθραλγίες και, σπάνια, αρθρίτιδα. Συνήθως αυτοπεριορίζεται, αν και μπορεί να μεταπέσει σε χρονιότητα (Rahal JJ et al, 1976; Fraser KJ et al,...

Λοιμώδεις αρθρίτιδες και οστεομυελίτιδαπερισσότερα για Λοιμώδεις αρθρίτιδες και οστεομυελίτιδα 

Αλφαϊοί
Οι λοιμώξεις από αλφαϊούς συνδέονται με επιδημική πολυαρθρίτιδα, η οποία είναι ο συχνότερος τύπος ιογενούς αρθρίτιδας στα νησιά του Νότιου Ειρηνικού, την Αυστραλία, την Αφρική και την Ασία. Μεταδίδονται με αρθρόποδα, συνήθως κουνούπια. Η περίοδος επώασης των αλφαϊών ποικίλλει από αρκετές ημέρες έως 3...

Λοιμώδεις αρθρίτιδες και οστεομυελίτιδαπερισσότερα για Λοιμώδεις αρθρίτιδες και οστεομυελίτιδα 

Αρθρίτιδα συνδεόμενη με αιμόφιλο της ινφλουέντζας τύπου Β
Η λοίμωξη από αιμόφιλο της ινφλουέντζας Β συνδέεται με μηνιγγίτιδα, πνευμονία, επιγλωττίτιδα, κυτταρίτιδα, σηπτική αρθρίτιδα και οστεομυελίτιδα, ιδίως σε παιδιά ηλικίας κάτω των 5 ετών, σαν συνέπεια της...

Λοιμώδεις αρθρίτιδες και οστεομυελίτιδαπερισσότερα για Λοιμώδεις αρθρίτιδες και οστεομυελίτιδα 

Mελιτοκοκκική αρθρίτιδα
Η βρουκέλλωση είναι λοιμώδης ζωονόσος απαντώμενη τόσο στα κατοικίδια, όσο και στα άγρια ζώα, ενώ ο άνθρωπος είναι τυχαίος ξενιστής. 1.13.10.1  ...

Λοιμώδεις αρθρίτιδες και οστεομυελίτιδαπερισσότερα για Λοιμώδεις αρθρίτιδες και οστεομυελίτιδα 

Αρθρίτιδα συνδεόμενη με λοίμωξη κολποκοιλιακής αναστόμωσης
Η βακτηριδιακή επιλοίμωξη των κολποκοιλιακών αναστομώσεων που γίνονται για την θεραπεία της υδροκεφαλίας συνδέεται με αρθρίτιδα, αρθραλγίες, νεφρίτιδα και θετικό RA test (Pinals RS and Tinnesen WW,...

Λοιμώδεις αρθρίτιδες και οστεομυελίτιδαπερισσότερα για Λοιμώδεις αρθρίτιδες και οστεομυελίτιδα 

Μηνιγγιτιδοκοκκική αρθρίτιδα
Αρθρίτιδα αναπτύσσει το1.5-10% των παιδιών με μηνιγγίτιδα συνήθως από μηνιγγιτιδόκοκκο, αιμόφιλο ινφλουέντζας, ναϊσσέρεια μηνιγγίτιδας, στρεπτόκοκκο της πνευμονίας και, πολύ σπάνια, χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο (Pinals RS and Ropes MW, 1964; Argen RJ, 1964; Torres J et al,...

Λοιμώδεις αρθρίτιδες και οστεομυελίτιδαπερισσότερα για Λοιμώδεις αρθρίτιδες και οστεομυελίτιδα 

Πνευμονιοκοκκική αρθρίτιδα
Απαντάται σε παιδιά με ιστορικό πνευμονιοκοκκικής πνευμονίας. Αφορά συνήθως το γόνατο και συνοδεύεται από παροδική διόγκωση της...

Λοιμώδεις αρθρίτιδες και οστεομυελίτιδαπερισσότερα για Λοιμώδεις αρθρίτιδες και οστεομυελίτιδα 

Ασπεργίλλωση
Η ασπεργίλλωση οφείλεται στον Aspergillus fumigatus.Σπάνια προκαλεί λοίμωξη σε υγιή άτομα, ενώ είναι σοβαρή, απειλητική για την ζωή, επιπλοκή σε ανοσοκατεσταλμένους...

Λοιμώδεις αρθρίτιδες και οστεομυελίτιδαπερισσότερα για Λοιμώδεις αρθρίτιδες και οστεομυελίτιδα 

Βιλαρζίαση
Η βιλαρζίαση συνδέεται με αντιδραστική αρθρίτιδα (Bassiouni M and Kamel M, 1984), κυρίως των κάτω...

Λοιμώδεις αρθρίτιδες και οστεομυελίτιδαπερισσότερα για Λοιμώδεις αρθρίτιδες και οστεομυελίτιδα 

Βλαστομυκητίαση
Οφείλεται στον μύκητα Blastomyces dermatitidis, ο οποίος ενδημεί στην Βόρεια και Νότια Κεντρική...

Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες