Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Αν επιθυμείτε μπορείτε να επιλέξετε κάποια υποκατηγορία:

Αγγειίτιδεςπερισσότερα για Αγγειίτιδες 

Σύνδρομο Cronkhite-Canada
Το σύνδρομο Cronkhite-Canada (CCS) πρωτοπεριγράφηκε το 1955. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σπάνιο, μη οικογενές σύνδρομο οφειλόμενο σε ανωμαλίες του επιθηλίου του ΓΕΣ και της επιδερμίδας. Μέχρι τώρα δεν έχει αναφερθεί σε συγγενείς πασχόντων από...

Αγγειίτιδεςπερισσότερα για Αγγειίτιδες 

Σύνδρομο Stevens-Johnson
ΣΥΝΩΝΥΜΑ : Πολύμορφο ερύθημα, erythema multiforme majus, σύνδρομο Johnson-Stevens, ectodermosis erosiva...

Αγγειίτιδεςπερισσότερα για Αγγειίτιδες 

Erythema Elevatum Diutinum
Το erythema elevatum diutinum (EED) είναι ένας χρόνιος υποτροπιάζων τύπος ινωδοποιού δερματικής λευκοκυτταροκλαστικής...

Αγγειίτιδεςπερισσότερα για Αγγειίτιδες 

Δερματική οζώδης πολυαρτηρίτιδα
Η δερματική οζώδης πολυαρτηρίτιδα είναι καλοήθης τύπος αγγειΐτιδας των μικρών και μέσου μεγέθος αρτηριών με υποτροπιάζουσα διαδρομή, χωρίς προσβολή σπλαγχνικών οργάνων, σε αντίθεση με την κλασική οζώδη...

Αγγειίτιδεςπερισσότερα για Αγγειίτιδες 

Οζώδης πολυαρτηρίτιδα
ΣΥΝΩΝΥΜΑ : Οζώδης περιαρτηρίτιδα (periarteritis...

Αγγειίτιδεςπερισσότερα για Αγγειίτιδες 

Σύνδρομο Cogan
To σύνδρομο Cogan είναι σπάνιο, χρόνιο, φλεγμονώδες νόσημα, χαρακτηριζόμενο από μη συφιλιδική διάμεση κερατίτιδα και αιθουσαίαδυσλειτουργία, αλλά και προσβολή άλλων οργάνων (Vollertsen RS, 1990; Podder S and Cameron-Shepherd R, 1994; Dillon MJ, 1997). 2.3.1  ...

Αγγειίτιδεςπερισσότερα για Αγγειίτιδες 

Αγγειίτιδα συνδεόμενη με οικογενή μεσογειακό πυρετό
Το 2.6-5% περίπου των παιδιών με οικογενή μεσογειακό πυρετό (FMF) παρουσιάζει πορφύρα Henoch-Schonlein  (Sohar E et al, 1967; Bakkaloglu A et al, 2002) και το 0.8-1% των ασθενών με FMF, οζώδη πολυαρτηρίτιδα (Sohar E et al, 1967; Glikson M et al, 1989; Kocak H et al, 1996; Ozdogan H et al, 1997; Tinaztepe K et al, 1997; Tekin M et al, 2000; Bakkaloglu A et al,...

Αγγειίτιδεςπερισσότερα για Αγγειίτιδες 

Νόσος Kawasaki
Η νόσος ή σύνδρομο Kawasaki (KD) ή βλεννογονο-δερματικό λεμφαδενικό σύν­δρομο είναι νεκρωτική αρτηρίτιδα των μικρού και μέσου μεγέθους αρτηριών, άγνωστης αιτιολογίας, και η συχνότερη αιτία επίκτητης καρδιοπάθειας των παιδιών στην Ιαπωνία και...

Αγγειίτιδεςπερισσότερα για Αγγειίτιδες 

Κοκκιωμάτωση Wegener
Η κοκκιωμάτωση Wegener (WG) είναι συστηματική αγγειΐτιδα των αρτηριών μικρού και μέσου μεγέθους, όπως και των φλεβιδίων, αρτηριολίων και περιστασιακά μεγάλων αρτηριών (Hoffman GS et al, 1992; Duna GF et al, 1995; Rojo-Leyva F et al,...

Αγγειίτιδεςπερισσότερα για Αγγειίτιδες 

Σύνδρομο Churg-Strauss
Η αλλεργική κοκκιωμάτωση ή σύνδρομο Churg-Strauss (CSS) είναι μία μη λοιμώδης λευκοκυτταροκλαστική συστηματική αγγειΐτιδα, η οποία προσβάλλει κυρίως τους πνεύμονες και πλειάδα άλλων ιστών και...

Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες