Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Αν επιθυμείτε μπορείτε να επιλέξετε κάποια υποκατηγορία:

Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακαπερισσότερα για Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα 

Ροφεκοξίμπη
Η ροφεκοξίμπη είναι μακράς δράσης ΜΣΑΦ, γι΄ αυτό και έχει το πλεονέκτημα ότι μπορεί να χορηγηθεί μία μόνο φορά την ημέρα. Λόγω της εκλεκτικής του δράσης στην COX2, φαίνεται ότι είναι πολύ λιγότερο γαστροτοξικό από άλλα ΜΣΑΦ, αν και μπορεί, αλλά σπάνια, να προκαλέσει σοβαρή αιμορραγία από το ανώτερο γαστρεντερικό. 16.7.2.1  ΧΗΜΕΙΑ Ροφεκοξίμπη...

Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακαπερισσότερα για Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα 

Σελεκοξίμπη
Η σελεκοξίμπη έχει αναλγητικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες στην αρθρίτιδα μέσω εκλεκτικής αναστολής της COX2, ενώ, σε θεραπευτικές δόσεις, δεν έχει δράση στην COX1, γι΄αυτό και δεν είναι γαστροτοξική και δεν έχει αντιαιμοπεταλιακή δράση. Επειδή «σέβεται» το γαστρεντερικό περισσότερο από πολλά άλλα ΜΣΑΦ, αλλά και λόγω της αξιόλογης αντιφλεγμονώδους δράσης της, μπορεί να είναι το αρχικό φάρμακο εκλογής σε ασθενείς με ιστορικό σοβαρών γαστρεντερικών νοσημάτων (έλκος, γαστρορραγία) που έχουν ανάγκη θεραπείας με...

Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακαπερισσότερα για Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα 

Σουλινδάκη
Η σουλινδάκη είναι προφάρμακο, παράγωγο του ινδενοξεικού οξέος, ισοστερές της ινδομεθακίνης. Σε κυτταρικά συστήματα και in vitro, μετατρέπεται άμεσα και αναστρέψιμα στον σουλφιδικό μεταβολίτη της, ο οποίος έχει αντιφλεγμονώδεις, αναλγητικές και αντιπυρετικές δράσεις και αναστέλλει την σύνθεση των προσταγλανδινών 500 περίπου φορές περισσότερο από την μητρική ένωση.  16.2.6.1   ΧΗΜΕΙΑ Σουλινδάκη...

Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακαπερισσότερα για Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα 

Τενοξικάμη
Η τενοξικάμη είναι μη στεροειδές αντιφλεγμονώδες φάρμακο, με αναλγητικές και αντιπυρετικές ιδιότητες. Ανήκει στην ομάδα της οξικάμης (της οποίας τα κυριότερα μέλη είναι η πιροξικάμη και η μελοξικάμη). Παράγεται με υποκατάσταση του δακτυλίου της φαινοθειαζίνης από δακτύλιο θιενοθειαζίνης, η οποία οδηγεί στο σχηματισμό ενός περισσότερο υδρόφιλου μορίου, συγκριτικά με τον σχετικά λιπόφιλο χαρακτήρα της πιροξικάμης. 16.5.8.1   ΧΗΜΕΙΑ Τενοξικάμη...

Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακαπερισσότερα για Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα 

Τολμετίνη
Η τολμετίνη είναι παράγωγο του πυρρολοξεικού οξέος. Αν και δεν είναι ινδόλη, χημικά σχετίζεται περισσότερο με την ινδομεθακίνη, παρά με τα παράγωγα του προπιονικού οξέος, ενώ δομικά και φαρμακολογικά σχετίζεται με την ζομεπιράκη. Η τολεκτίνη είναι το νατριούχο άλας της τολμετίνης (tolmetin sodium). 16.2.7.1   ΧΗΜΕΙΑ Τολμετίνη (Tolmetin...

Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακαπερισσότερα για Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα 

Τολφαιναμικό οξύ
Το τολφαιναμικό οξύ είναι ένα μη στεροειδές αντιφλεγμονώδες φάρμακο, το οποίο ανήκει στην ομάδα των παραγώγων του ανθρανιλικού οξέος. Χημικά υποδύεται το μεφαιναμικό και το φλουφαιναμικό οξύ. Στα πειραματόζωα, οι αντιφλεγμονώδεις και αναλγητικές ιδιότητές του είναι πολύ παρόμοιες με τα 2 αυτά φάρμακα. 16.4.2.1   ΧΗΜΕΙΑ Τολφαιναμικό οξύ (Tolfenamic...

Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακαπερισσότερα για Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα  Κορτικοειδήπερισσότερα για Κορτικοειδή  Βραδέως δρώντα αντιρευματικά φάρμακαπερισσότερα για Βραδέως δρώντα αντιρευματικά φάρμακα  Ανοσοκατασταλτικάπερισσότερα για Ανοσοκατασταλτικά  Βιολογικοί παράγοντεςπερισσότερα για Βιολογικοί παράγοντες  Φάρμακα κατά της ουρικής αρθρίτιδαςπερισσότερα για Φάρμακα κατά της ουρικής αρθρίτιδας  Θεραπείεςπερισσότερα για Θεραπείες  Αντιρευματικά φάρμακαπερισσότερα για Αντιρευματικά φάρμακα 

Αντιρευματικά Φάρμακα

Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες