Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Αν επιθυμείτε μπορείτε να επιλέξετε κάποια υποκατηγορία:

Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακαπερισσότερα για Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα 

Κετοπροφαίνη
Η κετοπροφαίνη είναι ένα αποτελεσματικό μη στεροειδές αντιφλεγμονώδες φάρμακο, με ισχυρή αναλγητική δράση. Έχει χρησιμοποιηθεί από πολλών ετών στη θεραπεία των ρευματικών και άλλων νοσημάτων και η ασφάλειά της έχει διακριβωθεί μετά από μακροχρόνια κλινική χρήση, γι΄αυτό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ΜΣΑΦ πρώτης εκλογής. Έχει το πλεονέκτημα ότι μπορεί να χορηγηθεί σε μία δόση ημερησίως, ενδομυϊκά ή per os. Οι ανεπιθύμητες ενέργειές της είναι τυπικές των περισσότερων ΜΣΑΦ και προέρχονται κυρίως από το...

Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακαπερισσότερα για Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα 

Κετορολάκη
Η κετορολάκη είναι οξειδωτικό ΜΣΑΦ, παράγωγο της πυρρολοπυρρόλης με κυκλικό δακτύλιο προπιονικού οξέος, χημικά συνδεόμενο με την τολμετίνη και την ζομεπιράκη. Χρησιμοποιείται σαν υδατοδιαλυτό άλας της τρομεθαμίνης για την βραχυπρόθεσμη αντιμετώπιση του πόνου. Εχει ισχυρές αναλγητικές δράσεις, γι΄αυτό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την βραχυπρόθεσμη καταστολή του πόνου σε πολλές επώδυνες...

Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακαπερισσότερα για Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα 

Λορνοξικάμη
Η λορνοξικάμη ανήκει στην ομάδα της οξικάμης. Είναι εξίσου αποτελεσματική με άλλα ΜΣΑΦ στην οστεοαρθρίτιδα, την ρευματοειδή αρθρίτιδα, την αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα, την οξεία ισχιαλγία και την οσφυαλγία. Έχει το πλεονέκτημα ότι μπορεί να χορηγηθεί εφάπαξ ημερησίως per os ή παρεντερικά. Το περίγραμμα της ασφάλειάς της είναι τυπικό των περισσότερων ΜΣΑΦ που αναστέλλουν την COX-1, χαρακτηριζόμενο κυρίως από γαστρεντερικές διαταραχές. 16.5.3.1  ...

Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακαπερισσότερα για Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα 

Μελοξικάμη
Η μελοξικάμη είναι ένα νεότερο ΜΣΑΦ με μεγαλύτερη ικανότητα αναστολής της COX-2, παρά της COX-1. Η σχετική εκλεκτικότητα για την COX-2 ευθύνεται πιθανώς για την καλύτερη γαστρεντερική της ανοχή, συγκριτικά με άλλα, λιγότερο εκλεκτικά, ΜΣΑΦ. Σύμφωνα με καλά ελεγχόμενες κλινικές μελέτες, είναι αποτελεσματική και καλά ανεκτή σε ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα και ...

Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακαπερισσότερα για Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα 

Ναβουμετόνη
Η ναβουμετόνη είναι ένα νεότερο μη στεροειδές αντιφλεγμονώδες φάρμακο, αποτελεσματικό στην οστεοαρθρίτιδα, την ρευματοειδή αρθρίτιδα και την αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα. Είναι ουσιαστικά προφάρμακο και ασκεί τις φαρμακολογικές της δράσεις μέσω του κύριου μεταβολίτη της, του 6-μεθοξυ-2-ναφθυλοξεικού οξέος (6-ΜΝΑ). Επειδή είναι προφάρμακο, είναι λιγότερο γαστροτοξικό από άλλα ΜΣΑΦ, γι΄αυτό και, σε συνδυασμό με την ισχυρή αντιφλεγμονώδη δράση του, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ΜΣΑΦ πρώτης εκλογής στα ρευματικά...

Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακαπερισσότερα για Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα 

Ναπροξένη
Η ναπροξένη είναι μη στεροειδές αντιφλεγμονώδες φάρμακο, μέλος της ομάδας του αρυλοξεικού ή προπιονικού οξέος. Χημικά είναι το ενεργό D (+) ισομερές του 6-μεθοξυ-α-μεθυλο-2 ναφθαλενο-οξεικού οξέος. Δομικά και φαρμακολογικά σχετίζεται με την φαινοπροφαίνη και την ιμπουπροφαίνη. Σε σύγκριση με άλλα ΜΣΑΦ, έχει το πλεονέκτημα ότι μπορεί να χορηγηθεί από το στόμα ή το ορθό και σε 1-2 δόσεις ημερησίως. Η αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση της είναι ισοδύναμη με πολλών άλλων...

Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακαπερισσότερα για Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα 

Νιμεσουλίδη
H νιμεσουλίδη είναι πολύ αποτελεσματικό μη στεροειδές αντιφλεγμονώδες φάρμακο και καλά ανεκτό, συγκριτικά με άλλα ΜΣΑΦ, ιδιαίτερα σε καταστάσεις όπου άλλα ΜΣΑΦ αντενδείκνυνται, και έχει ταχεία έναρξη δράσης. Είναι ο πρώτος εκλεκτικός αναστολέας της COX2 που έχει ανακαλυφθεί. Λόγω της ήπιας γαστροτοξικής του δράσης μπορεί να χορηγηθεί σαν ΜΣΑΦ πρώτης εκλογής σε ποικίλες φλεγμονώδεις...

Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακαπερισσότερα για Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα 

Οξαπροζίνη
Η οξαπροζίνη, λόγω του μακρού της t(1/2), μπορεί να χορηγηθεί σε μία καθημερινή δόση, αλλά δεν υπερέχει θεραπευτικά των άλλων ΜΣΑΦ που είναι σε χρήση. Από πλευράς ασφάλειας, έχει περίγραμμα τοξικότητας παρόμοιο με  των άλλων ΜΣΑΦ. 16.3.7.1   ΧΗΜΕΙΑ Οξαπροζίνη...

Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακαπερισσότερα για Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα 

Πιροξικάμη
Οι οξικάμες είναι ομάδα δομικά στενά σχετιζόμενων μεταξύ τους ΜΣΑΦ με αντιφλεγμονώδεις, αναλγητικές και αντιπυρετικές ιδιότητες. Έχουν ελαφρώς οξειδωτικό χαρακτήρα και συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με τις πρωτείνες του πλάσματος. Τα μέλη της ομάδας των οξικαμών δεν είναι καρβοξυλικά οξέα, αλλά οξειδωτικά λόγω της περιεκτικότητάς τους σε ενολικά 4-υδροξυ-υποκατάστατα. Στις οξικάμες ανήκει και η πιροξικάμη. Η αμπιροξικάμη (ampiroxicam), η ντροξικάμη (droxicam) και η πιβοξικάμη (pivoxicam) είναι προφάρμακα της...

Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακαπερισσότερα για Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα 

Πιροξικάμη-β-κυκλοδεξτρίνη
Η πιροξικάμη-β-κυκλοδεξτρίνη είναι ένα αποτελεσματικό μη στεροειδές αντιφλεγμονώδες φάρμακο με το πλεονέκτημα ότι μπορεί να χορηγηθεί, όπως και η απλή πιροξικάμη, σε μίαν εφάπαξ δόση. Συγκριτικά με την απλή πιροξικάμη, είναι λιγότερο γαστροτοξική και έχει ταχύτερη έναρξη δράσης. Αν και δεν έχει μελετηθεί σε μεγάλο αριθμό ασθενών, συγκριτικά με την απλή πιροξικάμη, μπορεί να χορηγηθεί σαν ΜΣΑΦ πρώτης εκλογής στη θέση της απλής πιροξικάμης, ιδιαίτερα σε ασθενείς με επιρρέπεια στις γαστροτοξικές δράσεις της απλής πιροξικάμης ή/και των άλλων...

Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες