Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Αν επιθυμείτε μπορείτε να επιλέξετε κάποια υποκατηγορία:

Νοσήματαπερισσότερα για Νοσήματα  Παγιδευτικές νευροπάθειεςπερισσότερα για Παγιδευτικές νευροπάθειες 

Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα: Θεραπεία (συνδυασμένες θεραπείες)
ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΣΤΟ...

Νοσήματαπερισσότερα για Νοσήματα  Παγιδευτικές νευροπάθειεςπερισσότερα για Παγιδευτικές νευροπάθειες 

Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα: Θεραπεία (Συμπληρώματα διατροφής)
2.5   ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 2.5.1   Αρνικα...

Νοσήματαπερισσότερα για Νοσήματα  Παγιδευτικές νευροπάθειεςπερισσότερα για Παγιδευτικές νευροπάθειες 

Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα: Θεραπεία (Φυσικά μέσα)
2.6   ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ...

Νοσήματαπερισσότερα για Νοσήματα  Παγιδευτικές νευροπάθειεςπερισσότερα για Παγιδευτικές νευροπάθειες 

Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα: Θεραπεία (Νάρθηκες)
2.7   ΝΑΡΘΗΚΕΣ Η τοποθέτηση μιάς όρθωσης καρπού – χεριού, με τον καρπό σε ουδέτερη θέση, είναι μία από τις καλύτερες συντηρητικές θεραπείες του CTS . Πως δρούν οι νάρθηκες...

Νοσήματαπερισσότερα για Νοσήματα  Παγιδευτικές νευροπάθειεςπερισσότερα για Παγιδευτικές νευροπάθειες 

Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα: Θεραπεία (Βελονισμός)
Βελονισμός (acupuncture) Το 1997, το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας των ΗΠΑ ανεκήρυξε τον βελονισμό σαν συμπλήρωμα της βασικής θεραπείας ή ακόμα και ως μέρος του θεραπευτικού προγράμματος σε ασθενείς με CTS (National Institutes of Health Consensus Development Conference Statement, November 35,...

Νοσήματαπερισσότερα για Νοσήματα  Παγιδευτικές νευροπάθειεςπερισσότερα για Παγιδευτικές νευροπάθειες 

Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα: Θεραπεία (Ιοντοφόρηση)
ΙΟΝΤΟΦΟΡΗΣΗ (IONTOPHORESIS) Η ιοντοφόρηση είναι μία τεχνική, η οποία επιτρέπει την διείσδυση ενός φαρμάκου ή μιάς άλλης χημικής ουσίας μέσω του δέρματος με την βοήθεια ενός μικρού ηλεκτρικού...

Νοσήματαπερισσότερα για Νοσήματα  Παγιδευτικές νευροπάθειεςπερισσότερα για Παγιδευτικές νευροπάθειες 

Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα: Θεραπεία (Κινητοποίηση των οστών του καρπού)
ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΡΠΟΥ (CARPAL BONE MOBILIZATION) Η κινητοποίηση των οστών του καρπού είναι μία φυσική και εργασιοθεραπευτική τεχνική η οποία περιλαμβάνει κινήσεις των οστών και των αρθρώσεων του...

Νοσήματαπερισσότερα για Νοσήματα  Παγιδευτικές νευροπάθειεςπερισσότερα για Παγιδευτικές νευροπάθειες 

Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα: Θεραπεία (Laser χαμηλού επιπέδου)
LASER ΧΑΜΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ (LOW-LEVEL LASER) Σύμφωνα με αρκετές μελέτες, η θεραπεία με Laser χαμηλού επιπέδου (Low Level Laser ; LLL) βελτιώνει σημαντικά τα συμπτώματα του CTS (Ekim A et al, 2007; Shooshtari SM et al, 2008; Chang WD et al,...

Νοσήματαπερισσότερα για Νοσήματα  Παγιδευτικές νευροπάθειεςπερισσότερα για Παγιδευτικές νευροπάθειες 

Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα: Θεραπεία (Μαγνητοθεραπεία)
ΜΑΓΝΗΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (MAGNETS) Η χρήση των μαγνητών είναι διαδεδομένη, αλλά μη αποδεδειγμένη, θεραπεία για την ανακούφιση για τον...

Νοσήματαπερισσότερα για Νοσήματα  Παγιδευτικές νευροπάθειεςπερισσότερα για Παγιδευτικές νευροπάθειες 

Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα: Θεραπεία (Φωνοφόρηση)
ΦΩΝΟΦΟΡΗΣΗ (phonophoresis)

Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες