Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Αν επιθυμείτε μπορείτε να επιλέξετε κάποια υποκατηγορία:

Μυοσκελετικά νοσήματαπερισσότερα για Μυοσκελετικά νοσήματα 

Ιγνυακή κύστη (κύστη Baker)
Είναι ο συχνότερος κυστικός σχηματισμός της οπίσθιας επιφάνειας του γόνατος (ιγνυακού βόθρου), παρατηρούμενος στο 19% των ενηλίκων και το 6% των παιδιών (De Maeseneer M et al, 1999) και ιδιαίτερα τα αγόρια. Εντοπίζεται όπισθεν του έσω μηριαίου κονδύλου, μεταξύ των τενόντων της έσω κεφαλής του γαστροκνήμιου και του ημιτενοντώδους. Συνήθως επικοινωνεί με την άρθρωση του γόνατος μέσω μιάς σχισμοειδούς οπής στην οπίσθια – έσω πλευρά της κάψας του γόνατος, πάνω από την αρθρική...

Μυοσκελετικά νοσήματαπερισσότερα για Μυοσκελετικά νοσήματα 

Ιδιοπαθής αρθροκατάδυση (Protrusio acetabulum)
Εκδηλώνεται συνήθως μετά το 40ό έτος της ηλικίας και, πολύ σπάνια, στην παιδική και εφηβική ηλικία, ιδιαίτερα σε αθλητικά κορίτσια προεφηβικής ηλικίας. Χαρακτηρίζεται από μετατόπιση της κεφαλής του μηριαίου και της κοτύλης προς την κοιλότητα της λεκάνης. Φυσιολογικά, η κοτύλη μπορεί να προβάλλει σε μικρό βαθμό μέσα στην πύελο, ιδιαίτερα σε παιδιά ηλικίας 4-12 ετών, χωρίς όμως ιδιαίτερη κλινική...

Μυοσκελετικά νοσήματαπερισσότερα για Μυοσκελετικά νοσήματα 

Ιδιοπαθής σκολίωση
Στα παιδιά είναι ανώδυνη. Εάν είναι επώδυνη, πρέπει να βάζει στη σκέψη υποκείμενα νοσήματα, όπως λοίμωξη, δισκίτιδα ή όγκους. Στην πλειοψηφία τους, τα ιδιοπαθή κυρτώματα στρέφονται προς τα δεξιά, εντοπίζονται στη ΘΜΣΣ και είναι πολύ συχνότερα από τα αριστερά κυρτώματα. Το 90% των σκολιώσεων χαρακτηρίζονται ως ιδιοπαθή και απαντώνται σε 3πλάσια συχνότητα στα κορίτσια, παρά τα αγόρια. Τα αριστερά θωρακικά κυρτώματα συνήθως συνδέονται με υποκείμενη ανωμαλία (ασυμπτωματικό συρίγγιο, όγκοι νωτιαίου μυελού, νευρομυϊκά νοσήματα,...

Μυοσκελετικά νοσήματαπερισσότερα για Μυοσκελετικά νοσήματα 

Κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου
Η κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου (ΚΜΔ) είναι σπάνια στην παιδική ηλικία. Η συχνότητα της ΚΜΔ στους Ιάπωνες υπολογίζεται σε 1.19/100.000 παιδιά ηλικίας 10-12 ετών, 3.15 /100.000 παιδιά ηλικίας 13-15 ετών και 0.63/100.000 παιδιά ηλικίας 16-18 ετών (Matsui H et al, 1992). Παρόμοια συχνότητα έχει η ΚΜΔ στους ενήλικες Αμερικανούς (Bruske-Hohfeld I et al, 1990). Σε μια ορθοπεδική κλινική, από τα 61 παιδιά ηλικίας <16 ετών που εξετάσθηκαν για οσφυαλγία, το 6% είχε ΚΜΔ (Turner PG et al,...

Μυοσκελετικά νοσήματαπερισσότερα για Μυοσκελετικά νοσήματα 

Κροτούν ισχίο
Παρατηρείται σε νέα κορίτσια. Χαρακτηρίζεται από ανώδυνο ενοχλητικό ήχο οφειλόμενο συνήθως σε ολίσθηση της λαγονοκνημιαίας ταινίας πάνω από τον μείζονα τροχαντήρα. Η ολίσθηση είναι συνήθως ορατή και ψηλαφητή όταν προκαλείται συνειδητά από τον ασθενή. Η κατάσταση αυτή μπορεί να προκαλέσει επώδυνη θυλακίτιδα του μείζονα...

Μυοσκελετικά νοσήματαπερισσότερα για Μυοσκελετικά νοσήματα 

Κρυοπαγήματα
Τα κρυοπαγήματα αποτελούν νέκρωση των επιφανειακών ιστών από υπερβολικό ψύχος. Παρατηρούνται στα προέχοντα ή εκτεθειμένα σημεία του σώματος, όπως τα δάκτυλα των χεριών και ποδιών, η μύτη και τα πτερύγια των ώτων. Μπορεί να υπάρχει ιστορικό έκθεσης στο ψύχος, αν και οι γονείς συχνά αγνοούν την αυξημένη ευαισθησία των πολύ μικρών παιδιών στο...

Νοσήματαπερισσότερα για Νοσήματα  Μυοσκελετικά νοσήματαπερισσότερα για Μυοσκελετικά νοσήματα 

Νεανική δισκίτιδα
Είναι καλοήθης, αυτοπεριοριζόμενη φλεγμονή ή λοίμωξη ενός μεσοσπονδυλίου δίσκου ή της τελικής σπονδυλικής πλάκας (Crawford AH et al, 1991). Παρατηρείται κυρίως σε παιδιά ηλικίας <10 ετών (μέσος όρος 6ο έτος), συχνότερα στην ΟΜΣΣ και σε επίπεδα υψηλότερα του Θ10. Το παιδί παραπονείται για οσφυαλγία και αρνείται να κάμψει την σπονδυλική του στήλη. Συχνά υπάρχει ιστορικό ήπιας κάκωσης πριν από την έναρξη της...

Μυοσκελετικά νοσήματαπερισσότερα για Μυοσκελετικά νοσήματα 

Νευροπάθεια οσφυοιερού πλέγματος
Είναι σπάνια στα παιδιά (Sander JE and Sharp FR, 1981; Evans BA et al, 1981). Εκδηλώνεται με οξύ πόνο στο σκέλος, χωλότητα και άρνηση...

Νοσήματαπερισσότερα για Νοσήματα  Μυοσκελετικά νοσήματαπερισσότερα για Μυοσκελετικά νοσήματα 

Νόσος Freiberg
Πρόκειται για οστεοχόνδρωση των κεφαλών των μεταταρσίων, ιδίως του 2ου, η οποία παρατηρείται συνήθως σε κορίτσια εφηβικής ηλικίας και αποδίδεται σε επανειλημμένες κακώσεις (Freiberg AH, 1926). Πάντως, σε μία μελέτη (Stanley D et al, 1990), ιστορικό κάκωσης του ποδιού είχε μόνο το 15% των ασθενών και οι πελματοβαρογραφικές μελέτες δεν έδειξαν αύξηση της πίεσης στην προσβληθείσα κεφαλή του...

Νοσήματαπερισσότερα για Νοσήματα  Μυοσκελετικά νοσήματαπερισσότερα για Μυοσκελετικά νοσήματα 

Νόσος Kohler
Η νόσος Kohler αποτελεί οστεοχόνδρωση του σκαφοειδούς του ταρσού. Πιστεύεται ότι αντιπροσωπεύει φυσιολογική παραλλαγή στην διαδοχή της οστεοποίησης, παρά σαν ανωμαλία αυτή καθαυτή. Παρατηρείται συνήθως σε αγόρια ηλικίας 4-9 ετών. Εκδηλώνεται με πόνο στα πόδια και χωλότητα. Κλινικά παρατηρείται ευαισθησία αμέσως πάνω από το σκαφοειδές και μικρή διόγκωση και αύξηση της τοπικής θερμοκρασίας στην ραχιαία επιφάνεια του ποδιού (Borges JLP et al,...

Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες