Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Αν επιθυμείτε μπορείτε να επιλέξετε κάποια υποκατηγορία:

Νεοπλάσματα οστών και αρθρώσεωνπερισσότερα για Νεοπλάσματα οστών και αρθρώσεων 

Νεοπλάσματα οστών και αρθρώσεων: Βιβλιογραφία
Aalberg JR. Synovial hemangioma of the knee. A case report. Acta Orthop Scand 61: 88-9, 1990. Abdul-Karim FW, el-Naggar AK, Joyce MJ, Makley JT, Carter JR. Diffuse and localized tenosynovial giant cell tumor and pigmented villonodular synovitis: a clinicopathologic and flow cytometric DNA analysis. Hum Pathol 23: 729-35, 1992. Aboulafia AJ, Temple HT, Scully SP. Surgical treatment of benign bone tumors. Instr Course Lect 51: 441-50,...

Νεοπλάσματα οστών και αρθρώσεωνπερισσότερα για Νεοπλάσματα οστών και αρθρώσεων 

Νεανική ινωμάτωση
Οι νεανικές ινωματώσεις (juvenile fibromatoses) είναι σπάνιες και περιλαμβάνουν  το νεανικό απονευρωτικό ίνωμα (juvenile aponeurotic fibroma), τον εξωκοιλιακό δεσμοειδή όγκο (extraabdominal desmoid tumor) και την διάχυτη βρεφική ινωμάτωση (diffuse infantile fibro­matosis).Τα λιπώματα και τα νευροϊνώματα περιστασιακά συνδέονται με μυοσκελετικά ενοχλήματα, οδηγώντας συχνά σε...

Νεοπλάσματα οστών και αρθρώσεωνπερισσότερα για Νεοπλάσματα οστών και αρθρώσεων 

Μονόχωρη οστική κύστη
Η μονόχωρη (μόνηρης) οστική κύστη (UBC) είναι μία καλοήθης, πλήρης υγρού, ακτινοδιαυγαστική αλλοίωση, απαντώμενη σχεδόν αποκλειστικά στα παιδιά, συνήθως στο άνω πέρας του βραχιονίου ή του μηριαίου. Δεν αποτελεί πραγματικό νεόπλασμα, αλλά μπορεί να εξαλλαγεί...

Νεοπλάσματα οστών και αρθρώσεωνπερισσότερα για Νεοπλάσματα οστών και αρθρώσεων 

Ηωσινοφιλική περιτονιίτιδα (eosinophilic fasciitis)
ΗΩΣΙΝΟΦΙΛΙΚΗ ΠΕΡΙΤΟΝΙΙΤΙΔΑ (eosinophilic...

Νεοπλάσματα οστών και αρθρώσεωνπερισσότερα για Νεοπλάσματα οστών και αρθρώσεων 

Χονδροσάρκωμα
Το χονδροσάρκωμα είναι ο δεύτερος κατά σειρά συχνότητας πρωτοπαθής κακοήθης όγκος των οστών, αποτελώντας το 25% περίπου όλων των πρωτοπαθών νεοπλασμάτων των οστών. Τα χονδροσαρκώματα ταξινομούνται σε κεντρικά (προερχόμενα από τον ενδομυελικό σωλήνα) και σε περιφερικά. Σπάνια, εξορμώνται από εξωφλοιώδεις περιοχές. Χαρακτηρίζονται ως πρωτοπαθή, όταν αναπτύσσονται de novo, ή δευτεροπαθή, όταν αναπτύσσονται σε έδαφος προϋπαρχουσών αλλοιώσεων, όπως τα εγχονδρώματα ή τα...

Νεοπλάσματα οστών και αρθρώσεωνπερισσότερα για Νεοπλάσματα οστών και αρθρώσεων 

Συνοβιοσάρκωμα
Συχνότητα : Αν και σπάνιο στην παιδική ηλικία, το συνοβιοσάρκωμα είναι το συχνότερο σάρκωμα των μαλακών μορίων (6-10%) μετά το ραβδομυοσάρκωμα (Schmidt D et al, 1991; Ferrari A et al, 1999; Skytting B, 2000; Andrassy RJ et al, 2001). Σε αντίθεση με την ονομασία του, συνήθως δεν συνδέεται με υμενικές...

Νεοπλάσματα οστών και αρθρώσεωνπερισσότερα για Νεοπλάσματα οστών και αρθρώσεων 

Σάρκωμα του Ewing
Συχνότητα : Το σάρκωμα του Ewing (EWS) αποτελεί το 7-15% όλων των κακοήθων όγκων των οστών της παιδικής ηλικίας (Crist WM and Kun LE, 1991; Miser JS et al, 1997). Είναι ο κακοηθέστερος των οστικών όγκων και ο δεύτερος από πλευράς συχνότητας καρκίνος των οστών της παιδικής ηλικίας (Vlasak R and Sim FH,...

Νεοπλάσματα οστών και αρθρώσεωνπερισσότερα για Νεοπλάσματα οστών και αρθρώσεων 

Ραβδομυοσάρκωμα
Συχνότητα : Το ραβδομυοσάρκωμα είναι το συχνότερο σάρκωμα της παιδικής...

Νεοπλάσματα οστών και αρθρώσεωνπερισσότερα για Νεοπλάσματα οστών και αρθρώσεων 

Οστεοσάρκωμα
Συχνότητα : Το οστεοσάρκωμα αποτελεί το 60% όλων των όγκων των οστών της παιδικής ηλικίας, και είναι πολύ κακόηθες (Jaffe N, 1991; Link MP and Eilber F, 1997; Whelan JS, 1997; Yaw KM, 1999; Rytting M,...

Νεοπλάσματα οστών και αρθρώσεωνπερισσότερα για Νεοπλάσματα οστών και αρθρώσεων 

Νεφροβλάστωμα (όγκος του Wilms)
Συχνότητα : Το νεφροβλάστωμα είναι ο συχνότερος οπισθοπεριτοναϊκός κακοήθης όγκος της παιδικής ηλικίας. Η συχνότητά του ανέρχεται σε 2/100.000 (Crist WM and Kun LE, 1991). Στις ΗΠΑ, προσβάλλει περίπου 10 παιδιά και εφήβους ηλικίας <15...

Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες