Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Αν επιθυμείτε μπορείτε να επιλέξετε κάποια υποκατηγορία:

Νεοπλάσματα οστών και αρθρώσεωνπερισσότερα για Νεοπλάσματα οστών και αρθρώσεων 

Μελανίζουσα ακάνθωση (Acanthosis nigricans)
Η μελανίζουσα ακάνθωση είναι σπάνιο νόσημα συνδεόμενο με ορισμένες καταστάσεις, όπως κακοήθη νοσήματα, παχυσαρκία, σακχαρώδης διαβήτης, διάφορα γενετικά σύνδρομα, νοσήματα συνδετικού ιστού (όπως δερματομυοσίτιδα) και θεραπεία...

Νεοπλάσματα οστών και αρθρώσεωνπερισσότερα για Νεοπλάσματα οστών και αρθρώσεων 

Ανευρυσματική οστική κύστη
Η ανευρυσματική οστική κύστη (ABC) δεν είναι πραγματικό νεόπλασμα, αλλά μάλλον καλοήθης αντιδραστική αγγειακή...

Νεοπλάσματα οστών και αρθρώσεωνπερισσότερα για Νεοπλάσματα οστών και αρθρώσεων 

Χονδρομυξοειδές ίνωμα
Το χονδρομυξοειδές ίνωμα (CMF), αν και θεωρείται καλοήθης αλλοίωση, σπάνια εξαλλάσσεται κακοήθως. Εάν παραμείνει αδιάγνωστο, συνεχίζει να αναπτύσσεται, διηθώντας ενίοτε τα πέριξ μαλακά μόρια και προκαλώντας επιπρόσθετες...

Νεοπλάσματα οστών και αρθρώσεωνπερισσότερα για Νεοπλάσματα οστών και αρθρώσεων 

Χονδρομάτωση υμένα
Είναι ασυνήθιστη κατάσταση. Παρατηρείται συχνότερα στα αγόρια (Milgram JW and Pease CN, 1980) και συνήθως στην άρθρωση του γόνατος. Πρόκειται για μονοαρθρική υπερπλαστική νόσο του αρθρικού υμένα, χαρακτηριζόμενη από μεταπλασία του χόνδρινου ιστού σε οστεοποιημένα ελεύθερα σώματα. Η χόνδρινη ή οστεοχόνδρινη μεταπλασία λαμβάνει χώρα στον αρθρικό υμένα, τους θυλάκους ή τα έλυτρα των...

Νεοπλάσματα οστών και αρθρώσεωνπερισσότερα για Νεοπλάσματα οστών και αρθρώσεων 

Χονδροβλάστωμα
Το χονδροβλάστωμα είναι ο συχνότερος πρωτοπαθής επιφυσιακός όγκος της παιδικής ηλικίας, αποτελώντας το 1% περίπου των πρωτοπαθών καλοήθων όγκων των οστών (Dahlin DC and Ivins JC, 1972; Huvos AG et al, 1973). Αναπτύσσεται σχεδόν αποκλειστικά στις επιφύσεις των μακρών οστών πριν από την σύγκλειση των επιφύσεων. Αν και είναι γενικά εξ ολοκλήρου καλοήθης όγκος, μπορεί να επεκταθεί τοπικά και να δώσει απομακρυσμένες μεταστάσεις, ιδιαίτερα στους πνεύμονες. Στους ενήλικες, το ομόλογο του χονδροβλαστώματος είναι ο γιγαντοκυτταρικός...

Νεοπλάσματα οστών και αρθρώσεωνπερισσότερα για Νεοπλάσματα οστών και αρθρώσεων 

Παράδοξη παροστική οστεοχονδρωματώδης υπερπλασία (Bizarre parosteal osteochondromatous proliferation)
Η παράδοξη παροστική οστεοχονδρωματώδης υπερπλασία (ΒΡΟΡ) ή αλλοίωση του Nora (Nora FE et al, 1983) είναι σπάνια καλοήθης αλλοίωση προερχόμενη από την επιφάνεια του υπερκείμενου φλοιού. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ : Αναπτύσσεται ταχέως και ακτινολογικά παρουσιάζει επιθετικούς χαρακτήρες Μπορεί να υποδύεται οστεοχόνδρωμα, αλλά η μυελική κοιλότητα και το υπερκείμενο οστούν δεν συνεχίζονται μέσα στην...

Νεοπλάσματα οστών και αρθρώσεωνπερισσότερα για Νεοπλάσματα οστών και αρθρώσεων 

Οστεοχόνδρωμα
Το οστεοχόνδρωμα αποτελεί τμήμα χόνδρου εξορμώμενο από την επιφάνεια ενός οστού και περιβαλλόμενο από οστικές προσεκβολές (εξόστωση). Τα οστεοχονδρώματα είναι οι συχνότεροι καλοήθεις όγκοι των οστών σε παιδιά ηλικίας 5-15 ετών (Mirra JM et al, 1989; Dahlin DC and Unni KK,...

Νεοπλάσματα οστών και αρθρώσεωνπερισσότερα για Νεοπλάσματα οστών και αρθρώσεων 

Οστεοποιούμενο ίνωμα
Το οστεοποιούμενο ίνωμα ή οστεοϊνώδης δυσπλασία (osteofibrous dysplasia) (OFD) είναι μία σπάνια, μη νεοπλασματική, ασυμπτωματική αλλοίωση άγνωστης αιτιολογίας, η οποία προσβάλλει συνήθως την κνήμη. Η OFD της γνάθου, η οποία παρατηρείται αποκλειστικά στους ενήλικες, αναφέρεται συνήθως ως οστεοποιούμενο...

Νεοπλάσματα οστών και αρθρώσεωνπερισσότερα για Νεοπλάσματα οστών και αρθρώσεων 

Οστεοειδές οστέωμα
Το οστεοειδές οστέωμα είναι σχετικά συχνός καλοήθης επώδυνος οστεοπαραγωγός όγκος (Jaffe H, 1935). Διαφέρει από το οστεοβλάστωμα ως προς το...

Νεοπλάσματα οστών και αρθρώσεωνπερισσότερα για Νεοπλάσματα οστών και αρθρώσεων 

Οστεοβλάστωμα
Το οστεοβλάστωμα είναι σπάνιος καλοήθης όγκος. Θεωρείται γενικά ως οστεοειδές οστέωμα διαμέτρου >1-2 cm (Frassica FJ et al, 1996). Ιστολογικά, είναι δύσκολο να διακριθεί, ενώ ακτινολογικά διαφέρει σημαντικά, από το οστεοειδές οστέωμα (Mitchell ML and Ackerman LV, 1986; Lucas DR et al, 1994). Η διάκριση του από το τελευταίο γίνεται με βάση το μέγεθος, δεδομένου ότι ο πυρήνας του οστεοειδούς οστεώματος έχει μικρότερη διάμετρο (<1.5...

Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες