Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Αν επιθυμείτε μπορείτε να επιλέξετε κάποια υποκατηγορία:

Νοσήματαπερισσότερα για Νοσήματα  Σκελετικές δυσπλασίεςπερισσότερα για Σκελετικές δυσπλασίες 

Πολλαπλή επιφυσιακή δυσπλασία (υπολειπόμενη) (Multiple epiphyseal dysplasia, recessive)
(ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΕΠΙΦΥΣΙΑΚΗ ΔΥΣΠΛΑΣΙΑ (ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ) (Multiple epiphyseal dysplasia, recessive; EDM4,...

Νοσήματαπερισσότερα για Νοσήματα  Σκελετικές δυσπλασίεςπερισσότερα για Σκελετικές δυσπλασίες 

Πρωτοπαθής υπερτροφική οστεοαρθροπάθεια (Primary hypertrophic osteoarthropathy)
 ΠΡΩΤΟΠΑΘΗΣ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΚΗ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΑ (Primary hypertrophic...

Νοσήματαπερισσότερα για Νοσήματα  Σκελετικές δυσπλασίεςπερισσότερα για Σκελετικές δυσπλασίες 

Σπονδυλοεπιφυσιακή δυσπλασία (όψιμη) (Spondyloepiphyseal dysplasia tarda)
 ΣΠΟΝΔΥΛΟΕΠΙΦΥΣΙΑΚΗ ΔΥΣΠΛΑΣΙΑ (ΟΨΙΜΗ) (spondyloepiphyseal dysplasia tarda; SED...

Νοσήματαπερισσότερα για Νοσήματα  Σκελετικές δυσπλασίεςπερισσότερα για Σκελετικές δυσπλασίες 

Σπονδυλοεπιφυσιακή δυσπλασία (συγγενής) (Spondyloepiphyseal dysplasia congenita)
 ΣΠΟΝΔΥΛΟΕΠΙΦΥΣΙΑΚΗ ΔΥΣΠΛΑΣΙΑ (ΣΥΓΓΕΝΗΣ) (spondylo-epiphyseal dysplasia congenita; SED...

Νοσήματαπερισσότερα για Νοσήματα  Σκελετικές δυσπλασίεςπερισσότερα για Σκελετικές δυσπλασίες 

Σπονδυλοεπιφυσιακή δυσπλασία όψιμη με προοδευτική αρθροπάθεια (Spondyloepiphyseal dysplasia tarda with progressive arthropathy)
ΣΠΟΝΔΥΛΟΕΠΙΦΥΣΙΑΚΗ ΔΥΣΠΛΑΣΙΑ ΟΨΙΜΗ ΜΕ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΑ (Spondyloepiphyseal dysplasia tarda with progressive arthropathy;...

Νοσήματαπερισσότερα για Νοσήματα  Σκελετικές δυσπλασίεςπερισσότερα για Σκελετικές δυσπλασίες 

Σπονδυλομεταφυσιακή δυσπλασία τύπου Kozlowski (Kozlowski type spondylometaphyseal dysplasia)
 ΣΠΟΝΔΥΛΟΜΕΤΑΦΥΣΙΑΚΗ ΔΥΣΠΛΑΣΙΑ ΤΥΠΟΥ KOZLOWSKI (Kozlowski type spondylometaphyseal...

Νοσήματαπερισσότερα για Νοσήματα  Σκελετικές δυσπλασίεςπερισσότερα για Σκελετικές δυσπλασίες 

Στικτή χονδροδυσπλασία (Chondrodysplasia punctata)
 ΣΤΙΚΤΗ ΧΟΝΔΡΟΔΥΣΠΛΑΣΙΑ (Chondrodysplasia...

Νοσήματαπερισσότερα για Νοσήματα  Σκελετικές δυσπλασίεςπερισσότερα για Σκελετικές δυσπλασίες 

Εμβρυικό σύνδρομο αλκοόλης (Fetal alcohol syndrome)
ΕΜΒΡΥΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΛΚΟΟΛΗΣ (Fetal alcohol...

Νοσήματαπερισσότερα για Νοσήματα  Σκελετικές δυσπλασίεςπερισσότερα για Σκελετικές δυσπλασίες 

Σύνδρομα οστεόλυσης (Osteolysis syndromes)
 ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΟΣΤΕΟΛΥΣΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ...

Νοσήματαπερισσότερα για Νοσήματα  Σκελετικές δυσπλασίεςπερισσότερα για Σκελετικές δυσπλασίες 

Σύνδρομο Blau (Blau syndrome)
 ΣΥΝΔΡΟΜΟ BLAU (Blau syndrome)

Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες