Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Αν επιθυμείτε μπορείτε να επιλέξετε κάποια υποκατηγορία:

Ρευματικά νοσήματαπερισσότερα για Ρευματικά νοσήματα 

Σύνδρομο CREST
Το σύνδρομο CREST πρωτοπεριγράφηκε από τον Winterbauer και παλαιό­τερα ήταν γνωστό ως ακροσκλήρυνση. Συντίθεται από τα αρ­χικά Calcinosis, Raynaud’s phenomena, Esophageal dysmobility, Sclerodaktyly και...

Ρευματικά νοσήματαπερισσότερα για Ρευματικά νοσήματα 

Συστηματική σκληροδερμία : Επιδημιολογία
Συγκριτικά με άλλα νοσήματα του συνδετικού ιστού, η ΣΣκ είναι σχετικά σπάνια. Η πραγματική της συχνότητα δεν είναι γνωστή, δεδομένου ότι οι πρώιμες εκδηλώσεις της συχνά...

Ρευματικά νοσήματαπερισσότερα για Ρευματικά νοσήματα 

Συστηματική σκληροδερμία : Αιτιολογία και παθογένεση
Η αιτιολογία και παθογένεση της ΣΣκ δεν έχει πλήρως διευκρινισθεί. Ενοχοποιούνται πολλοί και ποικίλοι παράγοντες και μηχανισμοί (ΠΙΝΑΚΑΣ 57). 4.1.2.1   ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ...

Ρευματικά νοσήματαπερισσότερα για Ρευματικά νοσήματα 

Συστηματική σκληροδερμία : Κλινική εικόνα
Η ΣΣκ γενικά προσβάλλει τον συνδετικό ιστό, κυρίως του δέρματος και των αγγείων και, λιγότερο συχνά, του ΓΕΣ, της καρδιάς, των πνευμόνων και των...

Ρευματικά νοσήματαπερισσότερα για Ρευματικά νοσήματα 

Συστηματική σκληροδερμία : Εργαστηριακά ευρήματα
4.1.4.1  ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ...

Ρευματικά νοσήματαπερισσότερα για Ρευματικά νοσήματα 

Συστηματική σκληροδερμία : Απεικονιστικές μέθοδοι
4.1.5.1  ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4.1.5.1.1  ΓΕΝΙΚΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ...

Ρευματικά νοσήματαπερισσότερα για Ρευματικά νοσήματα 

Συστηματική σκληροδερμία : Ιστολογικά ευρήματα
ΔΕΡΜΑ

Ρευματικά νοσήματαπερισσότερα για Ρευματικά νοσήματα 

Συστηματική σκληροδερμία : Διάγνωση
Η διάγνωση της σκληροδερμίας και των σχετιζόμενων νοσημάτων βασίζεται κυρίως στην παρουσία των χαρακτηριστικών κλινικών ευρημάτων και συνή­θως δεν απαιτεί βιοψία δέρματος, ενίοτε όμως είναι δύσκολη, ακόμα και από πεπειραμένους...

Ρευματικά νοσήματαπερισσότερα για Ρευματικά νοσήματα 

Συστηματική σκληροδερμία : Διαφορική διάγνωση
Αγαμμασφαιριναιμία Bruton Αλγοδυστροφία Ανορεξία Αγγειοοίδημα Αρθρογρύπωση Αυτοάνοση χρόνια ενεργός ηπατίτιδα Αφθώδη έλκη Γαστρο-οισοφαγική παλινδρόμηση Γενικευμένο σκληροίδημα του...

Ρευματικά νοσήματαπερισσότερα για Ρευματικά νοσήματα 

Συστηματική σκληροδερμία : Θεραπεία
Σκοποί της θεραπείας της συστηματικής σκληροδερμίας είναι η πρόληψη της προσβολής των εσωτερικών οργάνων και η αναστολή ή επιβράδυνση των διαταραχών της λειτουργίας των ήδη προσβληθέντων...

Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες