Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Αν επιθυμείτε μπορείτε να επιλέξετε κάποια υποκατηγορία:

Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματαπερισσότερα για Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματα 

Σκληρόδερμα «en coupe de sabre»
Η γραμμική σκληροδερμία, όταν εντοπίζεται στο πρόσωπο ή το τριχωτό της κεφαλής, αποκαλείται σκληροδερμία «en coup de sabre», λόγω της ομοιότητας των αλλοιώσεων με χτύπημα...

Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματαπερισσότερα για Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματα 

Προοδευτική ημιπροσωπική ατροφΙα
ΣΥΝΩΝΥΜΑ : Προοδευτική ημιατροφία προσώπου, προοδευτική ημιπροσωπική ατροφία, σύνδρομο Romberg, PRS,...

Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματαπερισσότερα για Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματα 

Εν τω βάθει μορφέα
Παρατηρείται τόσο στα άνω, όσο και τα κάτω άκρα. Χαρακτηρίζεται από βαθιές, καθηλωμένες σκληρές πλάκες αναπτυσσόμενες στο εν τω βάθει χόριο, τους υποδόριους ιστούς, την περιτονία ή τους επιφανειακούς μυς, ακόμα και τα...

Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματαπερισσότερα για Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματα 

Υποδόρια μορφέα
Προσβάλλει κυρίως τον υποδόριο λιπώδη ιστό ή τους υποδόριους ιστούς (Jablonska S, 1975; Person JR and Su WP, 1979). Η σκλήρυνση αναπτύσσεται συνήθως σε διάστημα αρκετών...

Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματαπερισσότερα για Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματα 

Μορφέα Profunda
Παρατηρείται συνήθως σε παιδιά ηλικίας <14 ετών. Χαρακτηρίζεται από πάχυνση, διάταση και καθήλωση του δέρματος βαθιά μέσα στον υποδόριο ιστό, την περιτονία, τους μυς και τα...

Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματαπερισσότερα για Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματα 

Αναπηρική πανσκληρυντική μορφέα της παιδικής ηλικίας
Είναι σπάνιος, αλλά σοβαρός, τύπος ΤΣ. Πρωτοπεριγράφηκε το 1980 από τους Diaz-Perez και συν. (Diaz-Perez JL et al, 1980). Παρουσιάζεται τυπικά πριν από το 14ο έτος της ηλικίας και έχει συνεχή, αδιάκοπη...

Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματαπερισσότερα για Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματα 

Εξωδερματικές εκδηλώσεις εντοπισμένης σκληροδερμίας
Περίπου ¼ των ασθενών με νεανική ΕΣ εμφανίζουν μία ή περισσότερες, συνήθως ήπιες, εξωδερματικές εκδηλώσεις στη διάρκεια της νόσου (Lunderschmidt C et al, 1985; Dehen L et al, 1994; Zulian F et al,...

Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματαπερισσότερα για Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματα 

Εργαστηριακά ευρήματα εντοπισμένης σκληροδερμίας
Το ΤΣ συνοδεύεται συχνά από παθολογικά εργαστηριακά ευρήματα, ένδειξη ότι συνδέεται με συστηματικά ρευματικά νοσήματα. Πάντως, εργαστηριακά ευρήματα παθογνωμονικά της ΕΣ δεν...

Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματαπερισσότερα για Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματα 

Ιστολογικά ευρήματα εντοπισμένης σκληροδερμίας
Η ιστολογική εικόνα της ΕΣ δεν μπορεί να διακριθεί από του ΣΣκ. Ιστολογικά, η διαδρομή της ΕΣ μπορεί να διακριθεί σε 2 στάδια : σ΄ένα πρώιμο φλεγμονώδες και σ΄ένα όψιμο σκληρυντικό...

Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματαπερισσότερα για Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματα 

Διαφορική διάγνωση εντοπισμένης σκληροδερμίας
Συστηματική σκληροδερμία.Οι τοπικές μορφές σκληροδερμίας πρέπει να διαχωρίζονται από τις αλλοιώσεις της ΣΣκ. Η γραμμική σκληροδερμία κυριαρχεί στα παιδιά με εντοπισμένη...

Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες