Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Αν επιθυμείτε μπορείτε να επιλέξετε κάποια υποκατηγορία:

Ρευματικά νοσήματαπερισσότερα για Ρευματικά νοσήματα  Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματαπερισσότερα για Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματα 

Ιατρογενής ινώδης μυοπάθεια
Οι επανειλημμένες ενέσεις φαρμάκων (αντιβιοτικά, κορτικοειδή, πενταζοκίνη) στους μύς μπορεί να οδηγήσουν στο σχηματισμό ινώδους ουλής στο σώμα του...

Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματαπερισσότερα για Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματα 

Τοπικά σκληροδερματικά σύνδρομα
Με τον όρο αυτό περιγράφεται ποικιλία καταστάσεων με κλινικές και ιστοπαθολογικές ομοιότητες με τις δερματικές εκδηλώσεις της ΣΣκ, αλλά χωρίς εκδηλώσεις προσβολής των εσωτερικών οργάνων και αγγειακές...

Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματαπερισσότερα για Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματα 

Γραμμική μορφέα
Είναι ο συχνότερος υπότυπος ΤΣ στα παιδιά και τους εφήβους (Christianson HB et al, 1956; Peterson LS et al,...

Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματαπερισσότερα για Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματα 

Μορφέα κατά πλάκες
Είναι ο συχνότερος υπότυπος της μορφέα. Προσβάλλει μόνο 1-2 ανατομικές περιοχές, συνήθως τον κορμό, και φείδεται του προσώπου. Όταν είναι αμφοτερόπλευρη, είναι γενικά...

Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματαπερισσότερα για Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματα 

Σταγονοειδής μορφέα
Είναι πολύ λιγότερο συχνή από την μορφέα κατά πλάκες. Χαρακτηρίζεται από επιφανειακές, λιγότερο παχυσμένες και με οξέα, περιγεγραμμένα, όρια, ωοειδείς αλλοιώσεις διαμέτρου 2-10...

Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματαπερισσότερα για Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματα 

Ατροφόδερμα των Pasini και Pierini
Μπορεί να αποτελεί τελικό στάδιο μορφέα κατά πλάκες. Εντοπίζεται στον κορμό και χαρακτηρίζεται από ασυμπτωματικές, υπερχρωσμένες ατροφικές πλάκες με καλά οριοθετημένα, οξέως αφοριζόμενα...

Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματαπερισσότερα για Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματα 

Χηλοειδής μορφέα
Είναι σπάνια ποικιλία μορφέα. Χαρακτηρίζεται από οζίδια υποδυόμενα χηλοειδή σε συνδυασμό με τυπικές αλλοιώσεις μορφέα κατά...

Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματαπερισσότερα για Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματα 

Σκληρός και ατροφικός λειχήνας
Σχετίζεται συχνά με αυτοάνοσα νοσήματα (λεύκη, γυροειδής αλωπεκία). Χαρακτηρίζεται από στίλβουσες, λευκές πλάκες οι οποίες συχνά ακολουθούν ιώδη υπέρχρωση του δέρματος και εντοπίζονται συνήθως στην πρωκτογεννητική...

Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματαπερισσότερα για Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματα 

Γενικευμένη μορφέα
Χαρακτηρίζεται από συρρέουσες ή πολλαπλές πλάκες μορφέα, οι οποίες καλύπτουν μια επιφάνεια 3 ή περισσότερων μειζόνων ανατομικών περιοχών.  Οι αλλοιώσεις αυτές εντοπίζονται συνήθως στο ανώτερο τμήμα του κορμού, τους μαστούς, την...

Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματαπερισσότερα για Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματα 

Πομφολυγώδης μορφέα
Είναι σπάνιος τύπος μορφέα. Χαρακτηρίζεται από τεταμένες υποεπιδερμικές πομφόλυγες σε ασθενείς με γραμμική, εν τω βάθει ή μορφέα κατά...

Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες