Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Αν επιθυμείτε μπορείτε να επιλέξετε κάποια υποκατηγορία:

Νοσήματαπερισσότερα για Νοσήματα  Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματαπερισσότερα για Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματα 

Ηωσινοφιλική περιτονιίτιδα
ΗΩΣΙΝΟΦΙΛΙΚΗ ΠΕΡΙΤΟΝΙΙΤΙΔΑ (eosinophilic...

Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματαπερισσότερα για Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματα 

Σκληροίδημα (σκληροίδημα Adultorum του Buschke)
Το σκληροίδημα είναι σχετικά σπάνιο νόσημα. Τα κορίτσια προσβάλλονται συχνότερα από τα...

Ρευματικά νοσήματαπερισσότερα για Ρευματικά νοσήματα  Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματαπερισσότερα για Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματα 

Σκληρόδερμα από βινυλοχλωρίδιο
Το βινυλοχλωρίδιο, το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί ως αναισθητικό, μπορεί να προκαλέσει διάφορες "ρευματικές" και συστηματικές εκδηλώσεις, κυρίως σε εργαζόμενους σε βιομηχανίες παραγωγής...

Ρευματικά νοσήματαπερισσότερα για Ρευματικά νοσήματα  Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματαπερισσότερα για Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματα 

Σκληρόδερμα από μπλεομυκίνη
Η μπλεομυκίνη μπορεί να προκαλέσει αλλοιώ­σεις παρόμοιες με σκληρόδερμα και πνευμονική ίνωση. Ιστολογικά, παρατηρούνται πυκνές δεσμίδες στο...

Ρευματικά νοσήματαπερισσότερα για Ρευματικά νοσήματα  Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματαπερισσότερα για Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματα 

Σκληρόδερμα από πενταζοκίνη
Η πενταζοκίνη μπορεί να προκαλέσει σκλήρυνση του δέρματος με/ή χωρίς έλκη.  Προδιαθεσικοί παράγοντες μπορεί να είναι ο σακχαρώδης διαβήτης και η κα­τάχρηση...

Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματαπερισσότερα για Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματα 

Σύνδρομο τοξικού ελαίου (Toxic oil syndrome)
Παρατηρήθηκε στην Ισπανία στις αρχές του 1981, προσβάλλοντας του­λάχι­στον 20.000 και οδηγώντας στο θάνατο τουλάχιστον 350 άτομα. Οφείλετο στην κα­τανάλωση μαγειρικού ελαίου που περιείχε απροσδιόριστες...

Ρευματικά νοσήματαπερισσότερα για Ρευματικά νοσήματα  Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματαπερισσότερα για Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματα 

Σκληρόδερμα από φαινυλοκετονουρία
Η φαινυλοκετονουρία (ανεπάρκεια της υδροξυλάσης της φαινυλαλανίνης) συνδέεται με σκληροδερματικές αλλοιώσεις, οι οποίες εμφανίζονται συνήθως στη διάρκεια του 1ου έτους της...

Ρευματικά νοσήματαπερισσότερα για Ρευματικά νοσήματα  Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματαπερισσότερα για Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματα 

Οπισθοπεριτοναϊκή ίνωση (νόσος Ormond)
Η οπισθοπεριτοναϊκή ίνωση είναι σπάνιο φλεγμονώδες ινωδοποιό νόσημα. Αναπτύσσεται συνήθως στην έκφυση του ακρωτηρίου του ιερού και επεκτείνεται στον ουρητήρα, την κοίλη φλέβα, την αορτή και διάφορα...

Ρευματικά νοσήματαπερισσότερα για Ρευματικά νοσήματα  Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματαπερισσότερα για Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματα 

Ινωση μεσοθωρακίου
Χαρακτηρίζεται από αυξημένη περιοζώδη ίνωση, η οποία επεκτείνεται και καταστρέφει τα ανατομικά στοιχεία του μεσοθωρακίου. Μπορεί να συνυπάρχει με οπισθοπεριτοναϊκή...

Ρευματικά νοσήματαπερισσότερα για Ρευματικά νοσήματα  Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματαπερισσότερα για Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματα 

Υποδόρια λιποκοκκιωμάτωση (σύνδρομο Rothmann-Makai)
Χαρακτηρίζεται από περίγραπτη υποδερματίτιδα (lipogranulomatosissubcutanea). Στην οξεία φάση, το δέρμα των κάτω άκρων τεντώνεται και σκληραίνει και οι υπο­δόριοι ιστοί αποκτούν ξυλώδη...

Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες