Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Τι είναι το γάγγλιο;

Τα γάγγλια (ganglion) ή γαγγλιακές κύστεις (gagglion cysts) είναι η συχνότερη διόγκωση της περιοχής των χεριών. Είναι καλοήθεις αλλοιώσεις, εξορμώμενες από οποιανδήποτε σχεδόν άρθρωση ή έλυτρο τένοντα των καρπών και των χεριών. Συνήθως δεν συμφύονται με το  υπερκείμενο δέρμα, αλλά συμφύονται ισχυρά με την υποκείμενη άρθρωση ή έλυτρο τένοντα. Συχνά μεταβάλλονται σε μέγεθος και μπορεί ακόμα και να εξαφανισθούν αυτομάτως. Μπορεί να περιορίσουν την κινητικότητα των γειτονικών αρθρώσεων ή να προκαλέσουν ενοχλήματα από συμπίεση ή διάταση των μαλακών μορίων. Οι γαγγλιακές κύστεις, όταν εντοπίζονται στις άπω φαλαγγοφαλαγγικές αρθρώσεις, μπορεί να προκαλέσουν παραμορφώσεις της ονυχοφόρου φάλαγγας. Οι γαγγλιακές κύστεις οι εξορμώμενες από το έλυτρο των τενόντων των καμπτήρων στη βάση των δακτύλων μπορεί να προκαλέσουν πόνο στη σύλληψη των αντικειμένων. Σε μερικές περιπτώσεις, οι γαγγλιακές κύστεις, ιδιαίτερα όταν εντοπίζονται στον καρπό, συνοδεύονται από οστικές αλλοιώσεις.

Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες