Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Αρθροπάθεια Jaccoud (1)

Αρθροπάθεια Jaccoud (1)
εικόνες με ρευματολογική θεματολογία

Αρθροπάθεια Jaccoud (1)

Η αρθροπάθεια Jaccoud (Jaccoud's arthropathy) είναι χρόνια παραμόρφωση των χεριών χαρακτηριζόμενη από ωλένια απόκλιση του 2ου έως 5ου δακτύλου και υπεξάρθρημα των μετακαρπιοφαλαγγικών αρθρώσεων, η οποία διορθώνεται ενεργητικά ή παθητικά. Παρατηρείται σε ασθενείς με υποτροπιάζονται οξύ ρευματικό πυρετό, συστηματικό ερυθηματώδη λύκο και άλλα νοσήματα του συνδετικού ιστού (σύνδρομο επικάλυψης, σκληροδερμία, υποσυμπληρωματική κνιδωτική αγγειίτιδα, δερματομυοσίτιδα), σύνδρομο Sjogren, ψωριασική αρθρίτιδα,  φλεγμονώδεις εντεροπάθειες, κακοήθη νοσήματα, σαρκοείδωση και, σπάνια, πυροφωσφορική αρθροπάθεια. Κλινικά, χαρακτηρίζεται από ωλένια απόκλιση των δακτύλων στο επίπεδο των μετακαρπιοφαλαγγικών αρθρώσεων, πόνο και περιορισμό της κινητικότητας. Χαρακτηριστικά, ακτινολογική καταστροφή του χόνδρου ή οστικές διαβρώσεις απουσιάζουν (δεξιά).


Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες