Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Νοσήματα

Νοσήματαπερισσότερα για Νοσήματα  Οσφυαλγίαπερισσότερα για Οσφυαλγία 

ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ : Θεραπεία (Περίληψη και Συστάσεις)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Οι περισσότεροι ασθενείς (>85%) που εξετάζονται στην πρωτοβάθμια περίθαλψη έχουν «μη ειδική...

Νοσήματαπερισσότερα για Νοσήματα  Οσφυαλγίαπερισσότερα για Οσφυαλγία 

ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ : Θεραπεία (Επεμβατικές μέθοδοι)
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 4.1 Διαθερμία βραχέων...

Νοσήματαπερισσότερα για Νοσήματα  Οσφυαλγίαπερισσότερα για Οσφυαλγία 

ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ : Φάρμακα (Περίληψη)
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Φάρμακα χρησιμοποιούμενα για την ανακούφιση από την...

Νοσήματαπερισσότερα για Νοσήματα  Οσφυαλγίαπερισσότερα για Οσφυαλγία 

ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ : Θεραπεία (Ενέσιμες θεραπείες)
ΕΝΕΣΙΜΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ 1. ΕΝΕΣΕΙΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ -...

Νοσήματαπερισσότερα για Νοσήματα  Οσφυαλγίαπερισσότερα για Οσφυαλγία 

ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ : Θεραπεία (Μοξοθεραπεία, σχολές οσφύος, πιλάτες, τάι τσι)
ΜΟΞΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Η μοξοθεραπεία (moxa treatment ή moxibustion) συνδέεται στενά και συχνά εφαρμόζεται παράλληλα με τον...

Νοσήματαπερισσότερα για Νοσήματα  Οσφυαλγίαπερισσότερα για Οσφυαλγία 

ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ : Θεραπεία (Αεροβική)
ΑΕΡΟΒΙΚΗ ΑΕΡΟΒΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΈΧΟΥΝ ΕΥΝΟΪΚΗ ΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ...

Νοσήματαπερισσότερα για Νοσήματα  Οσφυαλγίαπερισσότερα για Οσφυαλγία 

ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ : Θεραπεία (Χειρισμοί, χειροπρακτική)
 2.2 ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΩΝ –...

Νοσήματαπερισσότερα για Νοσήματα  Οσφυαλγίαπερισσότερα για Οσφυαλγία 

ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ : Θεραπεία (Μαλάξεις)
Μαλάξεις (massage)

Νοσήματαπερισσότερα για Νοσήματα  Οσφυαλγίαπερισσότερα για Οσφυαλγία 

ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ : Θεραπεία (Κρύο, ζεστό)
ΚΡΥΟ Στην οσφυαλγία η τοπική εφαρμογή κρύου δεν φαίνεται να έχει αποτέλεσμα [French SD et al,...

Νοσήματαπερισσότερα για Νοσήματα  Οσφυαλγίαπερισσότερα για Οσφυαλγία 

ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ : Θεραπεία (Κηδεμόνες, υποστηρίγματα, στρώμα)
Κηδεμόνες Οι κηδεμόνες έχουν μικρό θεραπευτικό όφελος στους ασθενείς με οξεία οσφυαλγία [van Tulder MW et al,...

Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες