Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Ρευματικά νοσήματα

Ρευματικά νοσήματαπερισσότερα για Ρευματικά νοσήματα  Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματαπερισσότερα για Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματα 

Υποδόρια λιποκοκκιωμάτωση (σύνδρομο Rothmann-Makai)
Χαρακτηρίζεται από περίγραπτη υποδερματίτιδα (lipogranulomatosissubcutanea). Στην οξεία φάση, το δέρμα των κάτω άκρων τεντώνεται και σκληραίνει και οι υπο­δόριοι ιστοί αποκτούν ξυλώδη...

Ρευματικά νοσήματαπερισσότερα για Ρευματικά νοσήματα  Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματαπερισσότερα για Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματα 

Ινωση μεσοθωρακίου
Χαρακτηρίζεται από αυξημένη περιοζώδη ίνωση, η οποία επεκτείνεται και καταστρέφει τα ανατομικά στοιχεία του μεσοθωρακίου. Μπορεί να συνυπάρχει με οπισθοπεριτοναϊκή...

Ρευματικά νοσήματαπερισσότερα για Ρευματικά νοσήματα  Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματαπερισσότερα για Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματα 

Οπισθοπεριτοναϊκή ίνωση (νόσος Ormond)
Η οπισθοπεριτοναϊκή ίνωση είναι σπάνιο φλεγμονώδες ινωδοποιό νόσημα. Αναπτύσσεται συνήθως στην έκφυση του ακρωτηρίου του ιερού και επεκτείνεται στον ουρητήρα, την κοίλη φλέβα, την αορτή και διάφορα...

Ρευματικά νοσήματαπερισσότερα για Ρευματικά νοσήματα  Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματαπερισσότερα για Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματα 

Σκληρόδερμα από φαινυλοκετονουρία
Η φαινυλοκετονουρία (ανεπάρκεια της υδροξυλάσης της φαινυλαλανίνης) συνδέεται με σκληροδερματικές αλλοιώσεις, οι οποίες εμφανίζονται συνήθως στη διάρκεια του 1ου έτους της...

Ρευματικά νοσήματαπερισσότερα για Ρευματικά νοσήματα  Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματαπερισσότερα για Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματα 

Σκληρόδερμα από πενταζοκίνη
Η πενταζοκίνη μπορεί να προκαλέσει σκλήρυνση του δέρματος με/ή χωρίς έλκη.  Προδιαθεσικοί παράγοντες μπορεί να είναι ο σακχαρώδης διαβήτης και η κα­τάχρηση...

Ρευματικά νοσήματαπερισσότερα για Ρευματικά νοσήματα  Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματαπερισσότερα για Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματα 

Σκληρόδερμα από μπλεομυκίνη
Η μπλεομυκίνη μπορεί να προκαλέσει αλλοιώ­σεις παρόμοιες με σκληρόδερμα και πνευμονική ίνωση. Ιστολογικά, παρατηρούνται πυκνές δεσμίδες στο...

Ρευματικά νοσήματαπερισσότερα για Ρευματικά νοσήματα  Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματαπερισσότερα για Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματα 

Σκληρόδερμα από βινυλοχλωρίδιο
Το βινυλοχλωρίδιο, το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί ως αναισθητικό, μπορεί να προκαλέσει διάφορες "ρευματικές" και συστηματικές εκδηλώσεις, κυρίως σε εργαζόμενους σε βιομηχανίες παραγωγής...

Ρευματικά νοσήματαπερισσότερα για Ρευματικά νοσήματα  Μεταβολικά νοσήματαπερισσότερα για Μεταβολικά νοσήματα 

X - φυλοσύνδετη υπερουριχαιμία (HRH)
Οι μεταλλάξεις οι οποίες επιτρέπουν τουλάχιστον 8% δραστηριότητα της HPRT συνδέονται με Χ-φυλοσύνδετη...

Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες