Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Ρευματικά νοσήματα

Ρευματικά νοσήματαπερισσότερα για Ρευματικά νοσήματα 

Νόσος Αδαμαντιάδη-Behcet
Behcet's syndrome is a chronic multisystem venulitis of unknown aetiology. It is characterised by: * arthritis * iritis * recurrent oral and genital ulcers * neurological disease It is three times more common in males than females and the prevalence in the UK is about 1 in 170,000. It is commoner in the east Mediterranean and...

Νοσήματαπερισσότερα για Νοσήματα  Ρευματικά νοσήματαπερισσότερα για Ρευματικά νοσήματα 

Τι είναι αρθρίτιδα ;
Σύμφωνα με τον κλασσικό ορισμό, ως αρθρίτιδα χαρακτηρίζεται η διόγκωση μιάς άρθρωσης, με θερμότητα, ερυθρότητα και...

Νοσήματαπερισσότερα για Νοσήματα  Ρευματικά νοσήματαπερισσότερα για Ρευματικά νοσήματα 

Aγκυλοποιητική σπονδυλαρθροπάθεια
Ankylosing spondylitis is a distinct disease entity characterized by inflammation of multiple articular and para-articular structures, frequently resulting in bony ankylosis. The term ankylosing is derived from the Greek word ankylos, meaning stiffening of a joint; the term spondylos means vertebra. Spondylitis refers to inflammation of one or more vertebrae. Ankylosing spondylitisusually is classified as a chronic and progressive form of seronegative...

Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες